S Václavem Cílkem na hranici mezi bájemi, historií a minulostí. Premiéra nového dokumentárního cyklu. Režie K. Kopš

Pojďte s námi do hlubin dávnověku. Do doby starých bájí, pověstí a mýtů i do doby bohů, kteří dali jména dnům našeho kalendáře. Cesta nebude jednoduchá, musíme překročit hranice desítky států i tří kontinentů. Přeplout několik moří, abychom se pokusili oddělit zrníčka pravdy od romantických nánosů, které přikryly skutečné události našeho kontinentu – Evropy.

První písemná zmínka o Slovanech pochází z popisu kronikáře Fredegarda. Kupec Sámo se postavil do čela slovanských kmenů a porazil franckého krále Dagoberta v bitvě u Wogatisburgu. Potud pověst. Jenže kde ten slavný hrad vlastně leží? Hranice starých Slovanů známe, byly asi dvě stě kilometrů dál od našich současných hranic. Tvořila ji Limes Sorabius, srbský val, za který už se nesměly vyvážet slovanské zbraně. Až tady, v Bamberku se našly stopy po slovanském osídlení. Tudy vedla hranice mezi dvěma modely, západním vlivem Karla Velikého a Cyrilometodějským, východním. Oba nás ovlivnily, máme tu čest být jejich dědici.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2011
 P ST HD