Jak se nepřítel státu František Stárek stal vysokým státním úředníkem a vychovává nepřátele jiných států. Dokument Víta Hájka.

František Stárek, řečený Čuňas, byl dlouhá léta označován za nepřítele socialistického státu, se kterým se také často dostával do konfliktu. Ten režim opravdu neměl rád a snažil se mu ze všech sil škodit, za což si vysloužil i kriminál. Tzv. disent propojoval lidi nejrůznějších profesí a dovedností vedených společným cílem a z mnohých v extrémních podmínkách vyrostli špičkoví specialisté v oborech, se kterými by se asi jinak minuli. A tak se Fr.Stárek vedle vydávání samizdatového časopisu Vokno vyškolil na uznávaného odborníka přes technickou stránku disidentských aktivit, např. rozmnožování, komunikaci, detekci a rušení odposlechu atd., aby spolu s dalšími "protisocialistickými živly" tyto své znalosti zúročil při polistopadové rekonstrukci ministerstva vnitra. Dnes je vysokým důstojníkem BIS, a protože je na světě ještě mnoho nedemokratických zemí, přednáší "techniku disentu" pro nepřátele tamních režimů

Napište nám