Nevšední pohled do nitra nejznámějšího svatostánku v Jeruzalémě.

Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě je jedním z nejzvláštnějších míst této planety – a to zdaleka ne pouze z náboženských důvodů. Svatostánek stojí na místě, kde byl před více než dvěma tisícovkami let ukřižován Ježíš Kristus. Z původní prosté křesťanské baziliky, postavené ve čtvrtém století, se postupem času stal roztodivný slepenec připomínající labyrint. Každý z křesťanských směrů si nárokoval právo na kousek území. Dnes je tedy chrám pečlivě rozparcelován, i když ne každý je s rozdělením spokojen. Konflikty jsou tu téměř na denním pořádku. O Velikonocích, kdy do chrámu proudí davy poutníků, tu platí zvláštní a velmi přísně dodržovaný řád, aby se dostala na řadu každá z liturgií. Lehké to nemají ani samotní poutníci. Křížovou cestou se musí doslova prodrat přes stánky velmi aktivních prodavačů, hustě zabydlenou čtvrtí plnou úzkých křivolakých uliček.

Napište nám