Přehled dílů

60
alternative text

Ochránce

Diagnostický ústav v Bohumíně — Policejní cely v Brně — Domov pro seniory v Zastávce u Brna

alternative text

Ochránce

Když vám u domu má vyrůst velká dopravní stavba — Kdy můžete přijít o pěstounské dávky — Když vám dítě odmítnou vzít do školky kvůli bezlepkové dietě

alternative text

Ochránce

Devastace přístupové cesty kvůli stavbě — Nezhodnocení péče při výpočtu důchodu — Podivné značení zákazu vjezdu

alternative text

Ochránce

Stín ze vzrostlých javorů — Průtahy s přiznáním dorovnávacího přídavku k důchodu — Příliš hlučná střelnice

alternative text

Ochránce

Střelnice ve Staré Bělé trápí obyvatele sousední obce — Pobyt v lázních s asistenčním psem — Psychický nátlak od souseda, spoluvlastníka vily

alternative text

Ochránce

Oplocení ovocného sadu — Nevyplacení mateřské dovolené — Obchodní galerie v Prostějově

alternative text

Ochránce

Nepřiměřený policejní zásah proti důchodci — Průtahy kolem přiznání invalidního důchodu — Tahanice o spisovné znění jména v rodném listu

alternative text

Ochránce

Rozrůstání průmyslového areálu za okny obyvatel obce — Problematický zápis dítěte do matriky — Podmáčený bytový dům

alternative text

Ochránce

Přes pozemky zemědělce má vést nová silnice — Ministerstvo dopravy nechce vyplácet odškodnění za nefungující registr vozidel — Zaměstnavatelé diskriminují osoby starší padesáti let

alternative text

Ochránce

Chyba při majetkovém vyrovnání bývalých manželů — Požadavek na mimořádnou dávku v hmotné nouzi — Spor s developerem, který má až příliš velké plány

alternative text

Ochránce

Hluk od sousedů — Prach z betonárny — Nemáte dost peněz na bydlení?

alternative text

Ochránce

Nepřiznaný invalidní invalidní důchod — Brněnská univerzita diskriminovala zahraniční studenty — Armáda několik let neproplácela vojákům služební dosažitelnost

alternative text

Ochránce

Spory o výsluhový příspěvek — Svobodný přístup k informacím o platu a odměnách státních zaměstnanců — Odnětí invalidního důchodu muži s roztroušenou sklerózou

alternative text

Ochránce

Ochrana osobních údajů — Snaha o záchranu domu před demolicí — Průtahy v dědickém řízení

alternative text

Ochránce

Stavební povolení v záplavovém území — Navyšování penále za promlčené dluhy — Omezování správy vlastního majetku

alternative text

Ochránce

Boj s hlukem a znečištěným vzduchem z nadměrné dopravy — Podivné praktiky stavebního úřadu — Komplikace se změnou rodného příjmení

alternative text

Ochránce

Nadměrný hluk z předzahrádky sportbaru — Honitba bez myslivců — Sporné rozúčtování nákladů za teplo v bytovém domě

alternative text

Ochránce

Program DONEZ — Chyba ve vyúčtování VZP — Vymáhání promlčených dluhů

alternative text

Ochránce

Zavalená silnice — Manipulace s územním plánem — Podivné praktiky policie

alternative text

Ochránce

Policejní násilí — Sprosté slovo v reklamě — Vyhazov od policie kvůli zdravotní nezpůsobilosti

alternative text

Ochránce

Příspěvek na péči o nemocné dítě — Podezřelé stavební praktiky — Pojišťovací martyrium

alternative text

Ochránce

Příjezdová cesta na cizím pozemku — Problémy s anglickým přepisem jmen u nás žijících cizinců — Nepovolené stavby na chráněné louce

alternative text

Ochránce

Problematické oprávnění k provozu malé vodní elektrárny — Nechtěná změna místa narození v dokladech — Odmítání banky vydat kreditní kartu z důvodu vyššího věku klienta

alternative text

Ochránce

Nepovolená stavba silnice vede přes dvůr starého mlýna — Neoprávněné odnětí příspěvku na bydlení — Průtahy s přiznáním důchodu s mezinárodním prvkem

alternative text

Ochránce

Neoprávněné snížení podpory v nezaměstnanosti — Problematické rušení místa trvalého bydliště — Diskriminace ze strany zdravotní pojišťovny

alternative text

Ochránce

Ochrana osobních údajů politiků — Potíže se změnou užívání nebytového prostoru — Schválnosti pozořického stavebního úřadu

alternative text

Ochránce

Skupina pozemků různých vlastníků — Diskriminace — Udržení práce

alternative text

Ochránce

Problémy s veřejnou cestou — Odhlášení místa trvalého pobytu — Boj s hlukem a prachem ze stavebních prací

alternative text

Ochránce

Čerpání rodičovského příspěvku — Přijímání do mateřských škol

alternative text

Ochránce

Sociální reforma a její dopady na zdravotně postižené

alternative text

Ochránce

Obchodní rejstřík

alternative text

Ochránce

Pracovněprávní vztahy

alternative text

Ochránce

Trvalé bydliště a evidence obyvatel

alternative text

Ochránce

Řidičské průkazy a řidičská oprávnění

alternative text

Ochránce

Zdravotní pojištění

alternative text

Ochránce

Orgán sociálně právní ochrany dětí

alternative text

Ochránce

Práva a povinnosti nezaměstnaných

alternative text

Ochránce

Reklamace a záruční podmínky

alternative text

Ochránce

Spoření na důchod

alternative text

Ochránce

Problémy s kanalizací

alternative text

Ochránce

Praktiky telekomunikačních společností

alternative text

Ochránce

Pochybení stavebních úřadů

alternative text

Ochránce

Průtahy soudních řízení

alternative text

Ochránce

Zneužití osobních údajů

alternative text

Ochránce

Diskriminace lidí se zdravotním postižením

alternative text

Ochránce

Strasti a útrapy se samosprávou

alternative text

Ochránce

Problémy s podporou v nezaměstnanosti

alternative text

Ochránce

Stížnosti na zdravotní péči

alternative text

Ochránce

Jak se domoci příspěvku na péči

alternative text

Ochránce

Boj o klid a ticho

alternative text

Ochránce

Soukromá komunikace nebo veřejná cesta?

alternative text

Ochránce

Územní plán obce

alternative text

Ochránce

Problémy cizinců

alternative text

Ochránce

Nezákonné rozhodnutí, nesprávný úřední postup

alternative text

Ochránce

Ochrana památek

alternative text

Ochránce

Černé stavby sousedů

alternative text

Ochránce

Diskriminace na pracovišti

alternative text

Ochránce

Exekuce

alternative text

Ochránce

Zbytečné soudní průtahy

alternative text

Ochránce

Špatně spočítaný důchod