Diskuse

Tato diskuse je určena pouze k výměně názorů mezi diváky. Pokud chcete zaslat dotaz nebo připomínku tvůrcům pořadu, obraťte se, prosím, na Divácké centrum ČT nebo použijte tento formulář.
 • JitkaT 28. 5. 2021 17:32 Reagovat 0 0

  25:09 a dál

  Moji velci oblíbenci Jan Hájek a Jan Bidlas. Úžasní herci se skvělou budoucností. A pěkní chlapi.

 • 18. 12. 2020 05:25

  Příspĕvek byl smazán kvůli porušení pravidel diskuse.

 • Miloslava Patzeltová 17. 11. 2020 09:23 Reagovat 0 0

  Marek Daniel je přesvědčivý. Chvílemi jsem zapomínala že to není Václav Havel.

 • Jiří 30. 5. 2020 19:01 Reagovat 10 7

  Chybí mi poslední díl, nemáte ho někde v šuplíku?

  Poslední díl, který mi zde bohužel chybí, by se mohl jmenovat Rozprodej a likvidace českého průmyslu. Přeci jen počátky lze spatřovat právě před 30 lety.

 • MUDr Antonín Janák 15. 5. 2020 14:03 Reagovat 6 0

  Na smrti Josefa Toufara se podílel hlavně StB-man Ladislav Mácha - zemřel v roce 2018

  Nemluvě o úloze Josefa Urválka v tom ostudném procesu!

 • MUDr Antonín Janák 25. 2. 2020 13:58 Reagovat 21 4

  Dnes je sedmdesáté výročí úmrtí důstojného pána Josefa TOUFARA,faráře z Čihošti 25.2.1950 bolševiky

  resp. zlořečenou sortou těchto banditů, co se nazývala KSČ - umučeného! ............................................................................................................ A právě důstojný pán, pan farář Josef TOUFAR patří mezi nejznámější oběti tažení československých komunistů proti katolické církvi. ............................................................................................................................................................... Během jeho kázání v obci Číhošť na Havlíčkobrodsku se v roce 1949 několikrát pohnul kříž na oltáři v tamním kostele - což dosvědčili mnozí účastníci bohoslužby. ........................................................................................................ A začala bolševická štvanice, která vedla k ubití důstojného pána, pana faráře Toufara Ladislavem Máchou, vyšetřovatelem StB, co ani po roce 1989 svého zločinu nelitoval! I československá televize tehdy se zúčastnila lživé propagandy, kdy inscenovala "drát vedoucí z kazatelny ke kříži" a nechala těžce nemocného pana faráře vyvléci na kazatelnu - jak vypovídali svědci tohoto hanebného aktu: „Na kazatelně nestál usměvavý, energií sršící farář, ale prudce zestárlý stařec, popelavě bílý, třesoucí se, s vyděšeným, zakaleným pohledem štvaného zvířete, s boulemi na čele, modřinami u kořene nosu a uší.“. Kněz působil jako loutka, snažící se plnit pokyny estébáků. V jedné chvíli zvrátí dozadu hlavu - dál už nemohl. A tak oni „filmaři“ museli po třech minutách svůj pokus o denunciaci pana faráře ukončit.

  • Čtenář 20. 4. 2020 12:37 Reagovat 0 9

   Pravda by vždy měla být řečena celá.

   Ve vašem příspěvku něco chybí. Aby to nebyly jen polopravdy, musí se uvést důvody, které k tažení proti církvi vedli: Církev komunisty ve 49. vyloučila ze svého středu a tvrdila, že jsou horší než nacisté. Ve škole se přesto dále vyučovalo náboženství. Prosinec 49. přinesl asi zázrak. Pohnul se křížek, ale jinak byl klid. Až když stoupl zájem veřejnosti, přichází po měsíci Stb s příkazem objasnit celou událost. S určitostí lze říci, že smrt faráře byla pro komunisty pohroma, oni na zázraky nevěří a jak to bylo s křížkem dodnes nikdo nevysvětlil. Stále se píše jen o farářově smrti. Ale vyfotil pan farář křížek ve snaze uvést tak zázrak do obecného vědomí? Chtěl poutní místo? Potřebuje církev zázraky? Na tyto a podobné otázky se nějak zapomíná. Bohužel pro nás všechny a pravdu zvlášť.

   • MUDr A. Janák 27. 4. 2020 14:10 Reagovat 9 0

    Důvod je rodu mužského - neživotného. Je tedy pravopisně správné napsat - důvody vedl"Y"-

    Katolická církev ústy svatých otců -papežů, bolševismus/komunismus vždy ostře odsuzovala. Už Pius IX. r. 1846 v encyklice „Qui pluribus“ pranýřuje ideje socialismu, potažmo komunismu, jako zvrácené - což opakuje v řadě dalších dokumentů, zejména v „Syllabu“ z r. 1864. Prohlášení odsuzující marxistické zvrhlosti, ke komunismu vedoucí, vydal i jeho nástupce Lev XIII. v encyklice „Quod apostolici muneris“ r. 1878 označuje toto označuje za „smrtelnou nákazu“. Bylo to krátce po povstání pařížských komunardů r.1871, kdy vyvrhelové, co se nazývali "revolucionáři" zavraždili mimo jiné i pařížského arcibiskupa Darboye. Rovněž Sv. otec Pius X. v nástupní encyklice „E supremi“ r. 1903 varoval před nebezpečím komunismu, co hrozil ovládnout celý svět a nastolit hrůzovládu, kterou jsme poznali v Československu po roce 1948 a jejíž obětí byl i důstojný pán Toufar!

    • Ladislav 28. 4. 2020 16:11 Reagovat 39 7

     Nekřesťani katolíci, ateisti komunisti

     Katolická církev je nekřesťanská například svým modlářstvím: katolíci učí lidi, aby se modlili k P.Marii a k dalším tzv. svatým lidem, což je Bohu odporné a Bohem zakázané modlářství! Katolická církev po staletí nekřesťansky usilovala a usiluje o vliv a moc ve státě, o bohatství, o rozsáhlé majetky... Kostely katolické církve jsou plné modlářských soch, obrazů a dalších modlářských předmětů. Církev katolická s neskutečnou drzostí vypustila z Božího Desatera 2. přikázání (Boha si ničím nezobrazíš...) a tak svévolně, ignorantsky používá obrazy, obrázky, sochy, sošky Ježíše Krista! Aby byl dodržen počet deseti příkazů, desáté Boží přikázání rozdělila na dvě! Upalování lidí, označených za kacíře, všechny křižácké válečné výpravy atd. jsou v rozporu s křesťanstvím - jsou to zločiny! Když byl německým kancléřem Adolf Hitler, katolická církev uzavřela s Německem konkordát a vyzvala všechny německé katolíky, aby Hitlera podporovali. Katolíkům se líbilo, že diktátorský Hitler pronásleduje komunisty, katolíkům nevadily násilí, krutost, zločiny Hitlerovy politiky vůči lidem, kteří byli proti Hitlerovi nebo s Hitlerem jenom nesouhlasili. Katolická církev usilovala a stále usiluje o to, aby v zemích vládla spolu se světskou vládou. Katolické církvi vyhovuje, když je většina lidí držena v podřadném a vykořisťovaném postavení. /// Komunisti po mnoha negativních zkušenostech s nedůvěryhodnou katolickou církví zavrhli víru a důvěru k Bohu - bohužel zavrhli dobrý křesťanský život podle pravých Božích pravidel. Komunisti chtěli dobro, ale jenom pro ty lidi, kteří souhlasili s komunistickou ideologií a politikou. Lidé, kteří komunistickou, utopickou ideologii a jejich nezákonné, nemorální, zločinecké postupy kritizovali nebo se stavěli proti komunistickým cílům a praktikám, byli komunisty nemilosrdně diktátorsky pronásledováni, šikanováni a likvidováni. Komunisti chtěli vybudovat "nové lidi", potřebná napravování a zlepšování lidí lze pouze následováním Ježíše Krista. uskutečňovat

     • MUDr Antonín Janák 30. 4. 2020 08:14 Reagovat 7 41

      Představy některých jsou...

      .

      • Ladislav 1. 5. 2020 16:45 Reagovat 43 6

       Katolíci jsou bohužel těžce nedůvěryhodní

       -----------------------------------------------------------

       • MUDr A. Janák 15. 5. 2020 09:07 Reagovat 4 4

        Lidé, kteří v Boha nevěří - ba dokonce jeho existenci popírají - jsou více, než nedůvěryhodní!

        Zažili jsme jejich působení v letech 1948 - 1989! F.u.j... t.a.j.s.k.l.!

     • Ladislav 3. 5. 2020 10:15 Reagovat 42 0

      Potřebná napravování a zlepšování lidí

      lze uskutečňovat jedině tehdy, když lidé myslí, jednají a konají podle vzoru Ježíše Krista. Podstatné je, ať každý člověk mění pod Božím vedením k dobrému nejprve sebe.

    • Čtenář 1. 5. 2020 10:41 Reagovat 0 2

     Záměna y za i potvrdila vaši pozornost při čtení.

     Potom musím předpokládat, že na otázky v závěru příspěvku odpověď nemáte. Ale potvrzujete, že církev brojila proti socialismu již dávno před vznikem KSČ. Komunisté na rozdíl od církve slibující ráj po smrti, chtěli ten ráj zažít na zemi. Dnes u nás zbývá málo pamětníků, kteří zažili situaci dělnických vrstev před válkou (npř. obraz strašlivé bídy průmyslových měst v době hospodářské krize třicátých let). Po 48. byla lidem dána reálná možnost žít slušně. Všichni měli (a museli mít) práci, měli kde bydlet, o děti bylo postaráno (jesle, školky). Přesto v závěru píšete o hrůzovládě komunismu, kterou jsme zažili (kolik lidí z těch 15 milionů občanů ČSR to říká?). Ale komunismus je pryč už 30 let a mnoho lidí ztratilo práci i byt. Zvykli si na bezdomovectví, upadli do dluhové pasti, stali se oběťmi lichvářů a exekutorů, propadli alkoholu, ale i drogám nebo hráčské vášni. Tak nevím, co u vás platí? Od pana faráře jsme dost daleko, ale na ty otázky minule položené, můžete dodatečně odpovědět. Rád se poučím.

     • Ladislav 1. 5. 2020 19:10 Reagovat 40 0

      Otázky pro Čtenáře

      Sdělil jste, že máte zájem o pravdu (viz Váš příspěvek Čtenář 20. 4. 2020 12:37). Z tohoto důvodu mě zajímají Vaše odpovědi na otázky, které mě napadají při čtení Vašich příspěvků. Úvodem sděluji, že nejsem katolík, jsem křesťan. (Ke křesťanské víře jsem díky Bohu dospěl po skončení ateistické komunistické vlády.) Odsuzuji násilí a zločiny, které páchali jak katolíci, tak komunisti. Prosím o Vaše odpovědi: Souhlasíte s mučením a týráním lidí? Vy osobně jste někdy nějaké lidi/nějakého člověka psychicky týral nebo fyzicky mlátil? Máte ve zvyku mstít se někomu, kdo Vám nějak ublížil? (Mám ještě další otázky, ale ty nechám na příště). Doufám, že odpovíte upřímně, pravdivě. Na každém člověku záleží, jaká je a jaká bude celá naše společnost.

      • Čtenář 4. 5. 2020 01:03 Reagovat 0 1

       Odpověď pro Ladislava

       Píšete o pravdě a ateismu u nás. Ale když je jeden Bůh, proč je plno církví. Je moc názorů a jedna pravda. Co s tím, když právě té pravdy se ti, co jí mají plná ústa nejvíc bojí. Co těch pravdodějů se zaštiťuje Masarykem a věří, že právě jim, lhářům, by tu ruku podal. To že jsme národ ateistů neznamená, že lidé nevěří. Jen k víře nepotřebují církev. V tomhle divném světě mi kladete otázky s výzvou, abych na ně pravdivě odpověděl. Jak jinak. Samozřejmě odpovídám ne, ne, ne. Ale budete tomu věřit? Vždyť přece v bibli je psáno, ne podle slov, ale podle činů poznáte je... Asi byste je chtěl poznat a já bych vám je rád sdělil. A v tom je problém. Jak to udělat, aby to nesmazali.

       • Ladislav 4. 5. 2020 12:09 Reagovat 36 0

        Čtenáři,

        kromě jiného jste napsal, že je moc názorů a jedna pravda. Souhlasím s tímto výrokem. Coby křesťan věřím a vím, že Ježíš Kristus je cesta, pravda a život - viz Bible, Jan 13/6. Bůh stvořil lidi k obrazu svému - viz Bible, 1.Mojžíšova 2/27. Ovšem lidé nejsou žádní bozi, na rozdíl od Boha mají kromě kladů také nedostatky. Bůh dal lidem svobodnou vůli, lidé nejsou roboti nebo loutky v Božích rukou. Bůh přeje každému člověku bez výjimky dobrý, užitečný, smysluplný život. Ale když lidé Boží příkazy překrucují nebo je ignorují, způsobují sobě a dalším lidem různorodé potíže a trápení, páchají rozličné špatné a zlé skutky včetně krvavých zločinů - vraždy, tresty smrti, války. Potřebná napravování a zlepšování lidí lze uskutečňovat jedině tehdy, když lidé myslí, jednají a konají podle vzoru Ježíše Krista. Bez poctivého respektování Božích příkazů, což jsou příkazy v Božím Desateru (2.Mojžíšova 20/2-17) a další Boží příkazy z Nového zákona - nemstěte se, nikomu nečiňte nic zlého, modlete se za nepřátele atd. , lidé selhávají v plnění Božích nařízení. Podstatné je, ať každý člověk mění cílevědomě pod Božím vedením k dobrému nejprve sebe.

        • Ladislav 9. 6. 2020 11:31 Reagovat 5 0

         Oprava

         v příspěvku Ladislav 4. 5. 2020 12:09: nikoli Jan 13/6, ale Jan 14/6

       • Ladislav 5. 5. 2020 15:45 Reagovat 36 1

        Čtenáři, z toho, co jste ve svých příspěvcích

        napsal, vyplývá, že máte kladný vztah ke komunistům - ke komunistické ideologii. Znáte obsah Komunistického manifestu, jehož autoři jsou Karl Marx a Friedrich Engels? V závěru manifestu komunisté sdělují, že jejich cílem je násilné svržení celého dosavadního společenského řádu. K čemuž připojili vyhrožování: Ať se panující třídy třesou před komunistickou revolucí! Čtenáři, jestliže nesouhlasíte s mučením a týráním lidí, nikoho jste netýral a nejste mstivý, potom musíte rovněž odmítat komunisty hlásané násilí neboli diktaturu proletariátu. Komunistická diktátorská ideologie je scestná a zlá například též v tom, že zaslepeně, neoprávněně vyzdvihuje a oslavuje dělníky jako zaručeně dobré, správné, čestné, zatímco všichni podnikatelé a další jsou zlí, nedůvěryhodní, nečestní atd. Označit podnikatele, zaměstnavatele jako nepřátelské vrstvy a naopak vyznavače komunistické diktátorské utopické ideologie za bezchybné osoby, je v rozporu se skutečností, je v rozporu s logikou a s dobrou morálkou. Takové smýšlení je zhoubné. Vyvolávat nepřátelství, mstivost, násilí - to jsou velmi zlé, destruktivní postoje. Vždyť každý člověk má jak klady, tak chyby. Teprve poctivé myšlení, jednání a konání podle vzoru Ježíše Krista jsou zárukou pravého životního dobra. K úvodní otázce připojuji ještě dvě: - Co pokládáte za příčiny skončení komunistických vlád? - Jak si vysvětlujete, že komunističtí poslanci Federálního shromáždění ČSSR zvolili disidenta a nepřítele socialismu Václava Havla prezidentem státu?

        • Čtenář 6. 5. 2020 11:34 Reagovat 0 33

         Občan ČR kontra Pamětník a jiní...

         před pár lety jsme podobně diskutovali. Ale moje příspěvky z té doby jsou smazány. Jiné zůstaly. (Myslím, že jste to tehdy byl vy). Proto se pokusím vrátit k základnímu tématu a to je pan farář. To byl začátek. Pozorný pan doktor dělá mrtvého brouka a vy stáčíte diskusi jinam. Takže: vyfotil pan farář křížek ve snaze uvést zázrak do obecného vědomí? Chtěl poutní místo? Potřebuje církev zázraky?

         • Ladislav 6. 5. 2020 16:14 Reagovat 35 0

          Seriál České století

          Diskutujeme u seriálu s názvem České století. Nikam neuhýbám. Vám zřejmě nějak vadí moje další tři otázky. Nechcete přemýšlet o příčinách konce komunistických vlád... Nechcete přemýšlet o tom, jak je možné, že všichni komunističtí poslanci Federálního shromáždění ČSSR zvolili disidenta a nepřítele socialismu Václava Havla prezidentem státu... - K tomu, co a jak se stalo s křížem v kostele v Číhošti, nemám žádné informace. Je strašné, že příslušníci komunistické StB svými krutými, sadistickými výslechy způsobili farářovi Toufarovi smrt! Vy jste k tomu napsal: "smrt faráře byla pro komunisty pohroma", ale neprojevil jste žádnou lítost nad jeho smrtí. Kvůli tomu, že se v kostele nějak záhadně pohnul kříž, byl USMRCEN ČLOVĚK! To jeden ze spousty dokladů o tom, že komunistická ideologie je zločinecká. - Každý člověk bez výjimky jednou (až Bůh určí) stane před Božím soudem. Ti, kteří během svého pozemského života učinili pokání ze svých hříchů (hříchem je už například přát někomu smrt) a usilovali o to, aby žili v souladu s Božími příkazy podle vzoru Ježíše Krista, budou navěky v láskyplné Boží přítomnosti. Ale ti, kteří pokání neučinili, ignorovali nebo překrucovali Boží nařízení, budou navěky těžce strádat a trpět. Rozhodněte se co nejdříve pro výše uvedené správné jednání a správný životní směr - pro své dobro. Nikdo nevíme, který den je - bude náš poslední pozemský.

         • MUDr A. Janák 9. 6. 2020 07:23 Reagovat 1 2

          Vy žijete v domnění, že bohoslužba je aktivita Blesku, Aha, Rudého kráva a podobných plátků..o

          A že duchovní tahá na kazatelnu fotoaparát, filmovou kameru a pod. To spíše Vaši "bratři" v řadách StB se tím zabývali a "dokumentovali" důkazy, které toho kterého z nás přivedly ke ztrátě zaměstnání, někdy i do kriminálu. Vše měli "řádně zdokumentováno"...

          • Ladislav 9. 6. 2020 10:43 Reagovat 25 0

           Pro MUDr A. Janáka

           Podle obsahu příspěvků, které jste v této diskusi napsal, se domnívám, že jste katolík. Věříte, že každý člověk se jednou ocitne na Božím soudu? Znáte následující Boží výroky?: "Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání..." - Galatským 5/22,23. "Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost;" - Efezským 4/29,31. "A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení." - Marek 11/25,26

 • Jan Masaryk 16. 11. 2019 20:16 Reagovat 7 5

  Jsem nesmírně šťasten, že ti komunisti, kteří ve roce 1989 padli se dnes mají jak prasata v žitě.

 • Antii Hansen 15. 10. 2019 09:27 Reagovat 61 1

  Někteří diskutéři soudí, že pan president "Beneš to prostě podělal"...

  K tomu lze říci jen jediné - NEŽILI V TÉ DOBĚ, NEZNAJÍ VŠECHNY VAZBY A PODMÍNKY, které pana presidenta E. Beneše vedly k jeho rozhodnutím.

 • ondra 1. 10. 2018 22:25 Reagovat 7 64

  Beneš to prostě podělal.

  A to nejen v říjnu 1938, aby pak zdrhl do Anglie, ale i v únoru 1948. To už pak neměl kam zdrhnout. Přesto ho bude určitá část takydemokratů, vyzdvihovat do nebes. Podobně jako toho našeho Vencu na Hrad, který u nás opravdu ani náhodou nechtěl zavádět kapitalismus a ani náhodou nebyl agentem cizí mocnosti.

  • Vladislav 8. 6. 2020 10:58 Reagovat 54 0

   Prezident Edvard Beneš udělal to nejlepší,

   co bylo za daných okolností možné v situaci, kdy o našem státě nespravedlivě a bezohledně diktátorsky rozhodli jiní o nás bez nás. Zároveň s tím Adolf Hitler vyhrožoval Československu, že když se odmítne podřídit "mnichovské dohodě", dojde k německé válečné invazi do Československa! - V únoru 1948 těžce selhali demokratičtí ministři! Velmi neuváženě, nezodpovědně podali demisi místo toho, aby setrvali na svých místech a demokraticky poctivě pracovali. Svou vyděračskou demisí umožnili diktátorským komunistům plné převzetí vlády v ČSR! - Výřečností obdařený dramatik Václav Havel byl obratný mluvka a populista. Líbivými proslovy vyvolával v lidech falešné naděje, že mu jde opravdu o "pravdu a lásku". Pravda byla, že Havel měl velkou lásku k majetku, bohatství, luxusu, k vysoké pozici ve státě a k různým druhům vyznamenání. Aby si zajistil, že ho při první prezidentské volbě komunističtí poslanci zvolí prezidentem ČSSR, nedopustil zrušení zločinecké diktátorské komunistické strany. Další otřesnou skutečností je, že "morální autorita" Havel byl například opakovaně nevěrný své manželce. Jednu svou milenku poté, když s Havlem otěhotněla, donutil jít na potrat. Politici USA a další spolupachatelé z NATO pod falešnou rouškou "boje proti terorismu" ignorují suverenitu států a páchají zločinecké vojenské invaze a teroristické válčení v různých státech světa! Od roku 2014 je v budově Kongresu USA Havlova busta - svůj k svému. Václav Havel byl hrozně morálně zaostalý, ve skutečnosti kašlal na pravdu, lásku a spravedlnost.

 • Orion 20. 8. 2018 07:53 Reagovat 13 36

  1968

  Čt už je trapná a ubohá s tím vymíláním mozku o okupaci roku 1968.Čt je dokonce vlezlejší a dotěrnější než sami Rusové v roce 1968....Za své koncesionářské peníze si představuji pohled spíše do budoucnosti nežli do minulosti...

  • Demokrat 21. 8. 2018 06:01 Reagovat 72 4

   Nezodpovědná politika

   Okupace Československa v roce 1968 byl těžký zločin! Příšerné je, že zdejší tzv. kovaní komunisti to pokládali za potřebné a oprávněné! Existence komunistické strany musí být zakázána. Od polistopadových politiků - Havlem počínaje - bylo strašně nezodpovědné umožnit další existenci komunistické strany! Komunistická ideologie je diktátorská, násilnická - k prosazování komunistických plánů tato ideologie schvaluje ozbrojené krvavé násilí !!! Zažil jsem tuto okupaci a jednoznačně ji odsuzuji, ale už mám také plné zuby záplavy pořadů o této okupaci. V současnosti se ČR podílí na zločinecké okupaci islámských států, což je odporné! Politici a další lidi, kteří toto schvalují, jsou stejně morálně zaostalí jako diktátorští komunisti, kteří vojenskou okupaci Československa - v souvislosti s touto okupací byly usmrceny stovky našich občanů a mnozí byli zraněni - drze vydávali a dosud ji pokládají za "přátelskou pomoc" !!! Náprava je možná. KDYŽ SE CHCE, TAK TO JDE!

   • Čtenář 4. 9. 2018 12:05 Reagovat 2 9

    Jaro 1968

    Po přečtení vašich příspěvků končících sloganem když se chce, tak to jde, vás chci požádat, abyste napsal, o co v té době jara 68 podle vás šlo? Jeho iniciátory a hlavně nositeli těch myšlenek, byla přece většina komunistů.

    • Alfierri 17. 4. 2020 07:56 Reagovat 3 3

     Většina "komunistů", kteří konečně dostali rozum a viděli, že v intencích roku 1948 to prostě nejde!

     Škoda těch promarněných 21 let do roku 1989...

  « | | 1 2 3 4 5 | | » (110)

Pošlete svůj komentář

E-mailová adresa nebude v diskusi viditelná. E-mail vyplňte v případě, pokud chcete, aby Vás mohli ostatní čtenáři kontaktovat prostřednictvím našeho webu.

Položky označené * jsou povinné.

Sledujte diskusi e-mailem

Příspěvky zadané do diskuse vám budeme posílat na zadanou e-mailovou adresu. Na konci každé zprávy bude odkaz pro odhlášení.

Položky označené * jsou povinné.

Pošlete svou připomínku

Položky označené * jsou povinné.

» Pravidla diskuse na webu České televize

» Nahlásit nevhodnou diskusi