Kdo je kdo

Daniel Landa
Emanuel Moravec

Daniel Landa

Politik, legionář, voják z povolání, teoretik válečnictví, publicista a ministr školství a lidové osvěty protektorátní vlády. Patřil k nejaktivnějším představitelům české kolaborace za Protektorátu Čechy a Morava.
» Wikipedie


Martin Finger
Edvard Beneš

Martin Finger

Po abdikaci Masaryka byl 18. prosince 1935 zvolen druhým prezidentem Československé republiky. Po přijetí mnichovského diktátu abdikoval a 22. října 1938 odletěl do Velké Británie.
» Wikipedie


Monika A. Fingerová
Hana Benešová

Monika A. Fingerová

Rozená Anna Vlčková. Se svým budoucím manželem Edvardem Benešem se seznámila prostřednictvím přátel v Paříži. Během první světové války se zapojila do odboje a strávila jedenáct měsíců ve vězení.
» Wikipedie


Radim Novák
Jaromír Smutný

Radim Novák

Legionář, kancléř prezidenta Edvarda Beneše a diplomat. V roce 1938 byl jedním z těch, kteří pomohli Benešovi utéct do exilu. V r. 1939 se vydal do Londýna za ním a postupně se vypracoval na jeho hlavního asistenta.
» Wikipedie


Karel Dobrý
Lev Prchala

Karel Dobrý

Generál a exilový politik. V době Mnichovské krize velel 4. armádě, která měla bránit jižní Moravu. Po kapitulaci byl jmenován vojenským velitelem Podkarpatské Rusi a členem tamní vlády.
» Wikipedie


Luboš Veselý
Vojtěch Luža

Luboš Veselý

Generál, legionář první světové války, čelný představitel československého protifašistického odboje. Po okupaci odmítl emigraci a v roce 1939 se zapojil do odboje za pomoci blízkých sokolů a vojáků.
» Wikipedie


Miloslav Mejzlík
Ludvík Krejčí

Miloslav Mejzlík

Generál, legionář první světové války. Varoval před ústupky nacistickému Německu a upozornil na připravenost armády bojovat. Zpočátku října 1938 byl v čele nátlaku na politiky ve prospěch vojenské obrany.
» Wikipedie


Marian Roden
Hubert Ripka

Marian Roden

Politik, poválečný poslanec a ministr, novinář a historik. Psal do deníků podporujících názorovou linii Hradu a ve svých příspěvcích usiloval o podporu zlepšování vztahů se Sovětským svazem.
» Wikipedie


David Suchařípa
Silvestr Bláha

David Suchařípa

Voják a odbojář, který působil jako přednosta Vojenské kanceláře prezidenta republiky po boku T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Od jara 1932 zastával funkci náčelníka Vojenského ústavu vědeckého.
» Wikipedie


Miro Grisa
Karel Husárek

Miro Grisa

Voják z povolání v československém vojsku. V roce 1938 se snažil maximálně urychlit výstavbu opevnění. Po vyhlášení mobilizace se stal hlavním spolupracovníkem hlavního velitele mobilizované armády generála Krejčího.
» Wikipedie


Václav Knop
Jaroslav Stránský

Václav Knop

Prvorepublikový i poválečný politik, novinář a právník. V roce 1938 byl zásadním odpůrcem mnichovské kapitulace a odešel do exilu ve Velké Británii.
» Wikipedie


Matěj Dadák
Prokop Drtina

Matěj Dadák

Právník a politik. Před druhou světovou válkou byl tajemníkem prezidenta Edvarda Beneše a během ní působil jako jeho blízký spolupracovník.
» Wikipedie


Martin Stránský
Sergej Vojcechovský

Martin Stránský

Legionář a generál ruského původu. V době Mnichovské krize velel I. armádě a zastával názor, že armáda by se měla postavit proti rozhodnutí politiků kapitulovat.
» Wikipedie


Hanuš Bor
Petr Zenkl

Hanuš Bor

Politik, primátor města Prahy. Později také předseda národně socialistické strany a místopředseda čs. vlády, po únoru 1948 exilový politik a předseda Rady svobodného Československa.
» Wikipedie


Jiří Vyorálek
Klement Gottwald

Jiří Vyorálek

Komunistický politik, od roku 1929 zastával úřad poslance Národního shromáždění. V září a říjnu roku 1938 patřil k hlavním představitelům opozice proti přijetí Mnichovského diktátu.
» Wikipedie


Jan Budař
Václav Kopecký

Jan Budař

Novinář a politik. Byl předním ideologem a propagandistou KSČ. Zároveň byl po celá 30. léta informátorem Kominterny a sovětských vedoucích míst o situaci v Československu a v komunistické straně.
» Wikipedie


Kdo je kdo