Zabíjení soudruha v hodině (1951)

Klikněte pro větší obrázek Pátý díl Českého století zachycuje čistky v rámci komunistické strany na počátku 50. let. Ústředními postavami zde jsou Klement Gottwald a Rudolf Slánský, kteří jsou zachyceni nejen jako strůjci politického teroru, ale zároveň i jako jeho oběti. Z tohoto dílu jsem připravili pouze jeden námět, který ovšem kombinuje ukázky ze seriálu s dalšími typy materiálů (dokumentární film, komiks, hraný film). Námět se zaměřuje na postižení mechanismu politických procesů a jejich vnímání v různých prostředích (nejvyšší politické špičky společnosti, neprivilegované obyvatelstvo atd.). Dalším důležitým cílem námětu je reflexe mediality historického vyprávění.

Soubor metodických materiálů vypracoval Čeněk Pýcha, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2017

Zabíjení soudruha v hodině (1951)