Kulka pro Heydricha v hodině (1941)

Klikněte pro větší obrázek Třetí díl Českého století popisuje složitou situaci československého exilu ve Velké Británii. Ústřední postavou je Edvard Beneš, který se musí na jedné straně vyrovnávat s požadavky sudetoněmeckých demokratů, na straně druhé s radikalizací českého veřejného mínění v okupované vlasti. Proměnám vztahu Beneše a Jaksche, předáka německých sociálních demokratů, který ve zkratce symbolizuje proměnu česko-německých vztahů, se věnuje námět číslo 1. Dalším důležitým aktérem tohoto dílu je plukovník Moravec, šéf československé tajné služby. Také on čelil řadě problémů, když se ocitl v napětí mezi výkony, které po něm chtěli jeho britští kolegové, a omezenými možnostmi, kterými disponoval. Vztahu mezi světem politiky a tajných služeb se věnuje druhý námět.

Soubor metodických materiálů vypracoval Jaroslav Pinkas, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2017