Kdo je kdo

Jiří Vyorálek
Klement Gottwald

Jiří Vyorálek

Komunistický politik, od roku 1929 zastával úřad poslance Národního shromáždění. Po druhé světové válce vykonával funkci premiéra, v roce 1948 byl zvolen prezidentem Československa.
» Wikipedie


Jan Budař
Václav Kopecký

Jan Budař

Komunistický novinář a politik, přední ideolog a propagandista KSČ. Účastnil se jednání komunistů s Edvardem Benešem v Moskvě a podílel se na vytvoření Košického vládního programu.
» Wikipedie


Jan Novotný
Edvard Beneš

Jan Novotný

Na jaře 1945 odcestoval přes Moskvu na osvobozené území republiky. Dlouhodobě trpěl Ménierovou nemocí a častými migrénami. V červenci 1947 jej postihl záchvat mrtvice a od té doby musel být pod stálým lékařským dohledem.
» Wikipedie


David Novotný
Rudolf Slánský

David Novotný

Dlouholetý člen Ústředního výboru Komunistické strany Československa a generální tajemník KSČ. Za 2. světové války pracoval ve vysílání moskevského rozhlasu pro Československo.
» Wikipedie


Jaromír Dulava
Antonín Zápotocký

Jaromír Dulava

Komunistický politik, významný odborový předák a později premiér Československa. Byl vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen.
» Wikipedie


Marian Roden
Hubert Ripka

Marian Roden

Politik, novinář a historik. Byl ministrem zahraničního obchodu v první vládě Klementa Gottwalda a během únorového převratu roku 1948 patřil mezi ministry, kteří podali demisi.
» Wikipedie


Václav Knop
Jaroslav Stránský

Václav Knop

Prvorepublikový i poválečný politik, novinář a právník. Za 2. světové války i po roce 1948 působil v exilu. V první vládě Klementa Gottwalda měl funkci ministra školství.
» Wikipedie


Radek Holub
Alexej Čepička

Radek Holub

Po válce se oženil s dcerou Klementa Gottwalda Martou. Zastával vysoké stranické i státní funkce, vystřídal tři ministerstva – vnitřního obchodu, spravedlnosti a národní obrany.
» Wikipedie


Jiří Štrébl
Václav Nosek

Jiří Štrébl

Jako ministr vnitra a člen předsednictva ÚV KSČ byl klíčovou osobností v ovládnutí Československa komunisty. Vyvolal střet a demisi demokratických ministrů odvoláním klíčových nekomunistických představitelů z vysokých postů v české policii.
» Wikipedie


Hanuš Bor
Petr Zenkl

Hanuš Bor

V srpnu 1945 opět usedl na křeslo pražského primátora. Po parlamentních volbách v roce 1946 byl za Čs. stranu národně socialistickou místopředsedou v první vládě Klementa Gottwalda.

» Wikipedie


Matěj Dadák
Prokop Drtina

Matěj Dadák

Před druhou světovou válkou byl tajemníkem prezidenta Edvarda Beneše a během ní působil jako jeho blízký spolupracovník. Po válce se stal ministrem spravedlnosti a byl jedním z demokratických ministrů, kteří v únoru 1948 podali demisi.
» Wikipedie


Monika A. Fingerová
Hana Benešová

Monika A. Fingerová

Po smrti manžela se stáhla do ústraní. Je pochována spolu s ním v hrobce v areálu vily v Sezimově Ústí.
» Wikipedie


Vladimír Koval
Valerian Zorin

Vladimír Koval

Diplomat, náměstek ministra zahraničí Sovětského svazu. V letech 1945 až 1947 sovětský velvyslanec v Československu.
» Wikipedia (EN)


Jiří Bábek
Jan Masaryk

Jiří Bábek

V únoru 1948 odmítl odstoupit s ostatními ministry. Několik dní poté za nevyjasněných okolností zemřel.
» Wikipedie


Radim Novák
Jaromír Smutný

Radim Novák

Kancléř prezidenta Beneše a diplomat. Sbírka jeho přednášek o odsunu Němců a o únorových událostech vyšla pod názvem Svědectví prezidentova kancléře.
» Wikipedie


Jiří Havel
Jan Šrámek

Jiří Havel

Římskokatolický kněz a politik, v letech 1940 až 1945 předseda londýnské exilové vlády. V únoru 1948 varoval před rezignací demokratických ministrů, ale rezignoval spolu s ostatními.

» Wikipedie


Jiří Čapka
Adolf Procházka

Jiří Čapka

Právník, vysokoškolský učitel a politik. V letech 1945 až 1948 byl ministrem zdravotnictví za lidovou stranu. Spolu s ostatními demokratickými ministry podal demisi a prakticky ihned po převratu uprchl do zahraničí.
» Wikipedie


Rita Jasinská
Marta Gottwaldová

Rita Jasinská

Manželka Klementa Gottwalda, rozená Marie Holubová. V roce 1939 společně emigrovali do SSSR, po převratu v roce 1948 se stala první dámou Československa.
» Wikipedie


Miroslav Babuský
Jan Jína

Miroslav Babuský

Pracovník Kanceláře prezidenta, přednosta politické sekce.


Vilém Udatný
Ivo Ducháček

Vilém Udatný

Novinář a politik, člen Československé strany lidové. Po únoru 1948 exilový politik a vysokoškolský učitel.
» Wikipedie


Martin Veliký
Július Ďuriš

Martin Veliký

Ministr zemědělství ve vládách Zdeňka Fierliengera, Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého. V této funkci se podílel na pozemkové reformě a násilné kolektivizaci.
» Wikipedie


Peter Varga
Julius Firt

Peter Varga

Poslanec za Československou stranu národně socialistickou. Po převratu odešel do exilu, později se stal zástupcem šéfredaktora v redakci rádia Svobodná Evropa v New Yorku.
» Wikipedie


Karel Zima
Bohumil Laušman

Karel Zima

Sociálnědemokratický politik, ministr průmyslu ve vládách Zdeňka Fierlingera a v první vládě Klementa Gottwalda. Po únoru se stal náměstkem předsedy vlády v druhé vládě Klementa Gottwalda.
» Wikipedie


Matúš Bukovčan
Štefan Kočvara

Matúš Bukovčan

Politik, poslanec a generální tajemník Demokratické strany. Náměstek předsedy vlády v první vládě Klementa Gottwalda. Po převratu odešel do emigrace.
» Wikipedie


Tomáš Kraucher
Vladimír Krajina

Tomáš Kraucher

Vědec, pedagog, politik a jeden z hlavních představitelů domácího nekomunistického odboje za 2. světové války.
» Wikipedie


Jan Holík
František Hála

Jan Holík

Římskokatolický kněz a přední politik Československé strany lidové v období třetí republiky. Byl nejbližším spolupracovníkem Jana Šrámka.
» Wikipedie