„Veliké bourání“ v hodině (1918)

Klikněte pro větší obrázek První díl Českého století zachycuje Masarykovu cestu od nejasných plánů na nové politické uspořádání střední Evropy až ke vzniku Československé republiky. Masaryk má bezesporu velké charisma, to se mu ale ne vždy daří proměňovat v politické úspěchy. Vítězí spíše silou vůle a kouzlem své osobnosti nežli přesvědčivostí argumentů. V české kulturní paměti se stal nezpochybnitelnou veličinou. Připravili jsem tři náměty, které reflektují proměnu Masaryka od zajímavého a nezávislého, ale nepříliš známého intelektuála (námět 1) přes politického myslitele, který dokázal najít odvahu rozejít se se státem, v jehož rámci moderní český národ vznikl a více než sto let se rozvíjel (námět 2), až k české národní ikoně, která se až příliš podobala monarchistickým předobrazům, s nimiž se ve Velké válce potýkal (námět 3).

Soubor metodických materiálů vypracoval Jaroslav Pinkas, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2017