Stalo se

Jiří Podlipný uvádí neskutečnou mozaiku skutečných výroků a událostí