Dokument o životě a díle Jana Blažeje Santiniho.
Režie M. Dvořáček.

Polohraný dokumentární pořad zachycuje život a dílo stavitele Jana Blažeje Santiniho, který žil a tvořil v první polovině 18. století v českých zemích. Jeho stavby se vyznačují monumentalitou, konstrukční smělostí a slohovou výjimečností - proslavil se jako významný představitel českého gotizujícího baroka. Barokní představy o prostoru a hmotě, sjednocení duchovní a materiální stránky světa jsou nejlépe vyjádřeny v jeho vrcholných dílech - poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, který je zapsán v seznamu UNESCO, a v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné hory. Dokument chce kromě Santiniho díla, které patří k našemu nejhodnotnějšímu kulturnímu dědictví, přiblížit i jeho život, silně ovlivněný mysticismem.

Napište nám