Portrét jednoho z našich nejvýznamnějších filmových scenáristů.
Režie Z. Zelenka.

"Svědek nebývá tvůrcem velkých dějů, je ale často jejich obětí..." Tímto výrokem končí dokumentární film o jedné z nejpozoruhodnějších postav naší kulturní scény, o scenáristovi a spisovateli Vladimírovi Körnerovi. Je to výrok, kterým sám sebe V. Körner charakterizoval, sám se označil za pouhého svědka velkých dějinných událostí, který na ně ale ve svém životě mnohokrát doplatil, a to nejen nesmyslnou ztrátou otce dva dny před koncem II. světové války, ale později i nejrůznějšími zákazy své tvůrčí činnosti, ať už v podobě rozmetání sazby románu, či mnoha zákazů realizace scénářů.

Ve spolupráci Ateliérů Bonton Zlín a.s. a České televize tak vznikl dokument o člověku, jehož životní osud se sám o sobě stal symbolickým podobenstvím některých klíčových okamžiků našich novodobých dějin. Vladimír Körner, navzdory pověsti o své obtížné komunikativnosti, vypráví otevřeně nejen o svém soukromí, rodinných vztazích a inspiračních zdrojích, ale zamýšlí se i nad otázkami spojenými např. s vývojem kinematografie, národní povahou, smyslem tvorby, obtížností objektivního hodnocení uměleckého díla apod. Nemalá část tohoto dokumentu je věnována jeho pozoruhodné spolupráci s režisérem Františkem Vláčilem.

Napište nám