Sovětský svaz se rozpadl, pro Gruzii a Abcházii to však znamená řetěz krvavých konfliktů.

Rozpad Sovětského svazu dal samotnému Rusku, ale i ostatním sovětským republikám, oblastem a národnostem možnost uspořádat si společenský a politický systém bez diktátu Moskvy. Ne všude se to však podařilo bez krveprolití, válek, ne všude byly nastoleny demokratické pořádky. Občas se na několik dnů či týdnů dostanou do centra pozornosti světových agentur některé konflikty, aby opět byly nahrazeny jinými. A laik se v podstatě ani nedozví, kdo proti sobě stojí, jaké jsou v pozadí zájmy, jak v těchto místech "šly dějiny". Tento dokument se pokouší zmapovat příčiny a důsledky bojů v Gruzii a Abcházii. A vysvětlit, proč se demokratické státy světa postavily za Gruzii a odsoudily ruskou politiku, která z Abcházie učinila protektorát zcela závislý na ruské vojenské a hospodářské pomoci.

Napište nám