Čím nás dnes oslovuje odkaz Ježíše Krista? Dokument o památných místech Izraele a Palestiny.
Režie K. Bělohlavý.

Svatá země je nevelká svou rozlohou, ale nesmírně významná v dějinách lidstva. Její hlavní město Jeruzalém bylo svědkem mnoha událostí, známých z Bible. Ze všech koutů světa se sem odedávna sjíždějí turisté, kteří chtějí na vlastní oči poznat zemi, v níž před dvěma tisíci lety žil Ježíš Kristus. Dokumentární film ostravských tvůrců byl tak trochu symbolicky natočen – jak název napovídá – v roce 2000. Připomíná Ježíšovu životní cestu a zachycuje známá místa, která jsou s ní spjatá, např. Nazaret, Jeruzalém, řeku Jordán, Zeď nářků, Kánu Galilejskou, horu Sion, Getsemanskou zahradu a mnohá další.

Napište nám