Muž bez domova, architekt a developer. Zástupci společenských vrstev a jejich výdaje během všedního dne. Tři sociální světy podle Jana Kellera.
Účet jednoho dne

Muž bez domova, architekt a developer sestavují pomyslný účet svých výdajů a dokládají tak svou příslušnost k rozdílným sociálním skupinám, do nichž se lidé řadí na základě velikosti svého majetku a pracovního uplatnění. Role jednotlivých skupin ve společnosti, jejich vzájemné vztahy a mnohé znepokojivé trendy popisuje v této souvislosti sociolog Jan Keller na základě teorie tří sociálních světů. Jsou tyto světy uzavřené, nebo navzájem prostupné? Jak společnosti přispívají a co si od ní berou?

Napište nám