Liptálské slavnosti-Mezinárodní dětský folklórní festival v Luhačovicích-Folklórní festival v Brně.

Dokument Trojí setkání vznikl v redakci zpravodajství v roce 2000. Zabývá se národopisnou tématikou kraje a mapuje významné folklórní festivaly na Moravě v návaznosti na zdejší folklóristické tradice. Pořad seznamuje diváka se třemi mezinárodními folklórní festivaly na Moravě, které se konaly koncem léta - Liptálské slavnosti, Mezinárodní folklórní festival v Luhačovicích a Folklórní festival v Brně. Základní osnovou dokumentu jsou písně a tance z Moravy v kontrastu s přehlídkou mezinárodních souborů a o smyslu udržovat lidové tradice hovoří sami folkloristé.

Napište nám