Příběh Miroslava Cinka, který již v době normalizace vynalezl nový typ turbíny.

Miroslav Cink vynalezl v 80. letech minulého století nový typ turbíny. Poprvé ji vyzkoušel ve své malé elektrárně v Krušných horách. Osvědčila se, a tak ji začal vyrábět pro zákazníky doma i ve světě. Po roce 1989 ve velkém. Dnes produkuje elektřinu na 400 Cinkových turbosoustrojí v 41 zemích světa.

Vztah k technice měl Miroslav Cink odmalička. Jako kluk sestavoval modely letadel. V zaměstnání se uplatnil nejprve jako konstruktér jeřábů. V Sokolovském uhelném revíru, kde později pracoval, dostal tři patenty za automat na svazování a chlazení briket. Je známý také jako výrobce jachet.

V roce 1998 ho napadlo, že by se dala propojit vodní nádrž Lipno s poměrně blízkou nádrží na Dunaji v Rakousku. Vzniklá přečerpávací vodní elektrárna by jednak dodávala do sítě proud, jednak by jejím prostřednictvím bylo možné odčerpávat z Vltavy do Dunaje vodu v případě velkých dešťů na jihu Čech. Nápad zaujal odborníky i politiky na obou stranách hranice. Zda se zrealizuje, ale dosud není jasné.

Napište nám