Souběžný portrét dvou špičkových lékařů, prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc. a plk. prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc.

V době vrcholící krize v českém zdravotnictví, v únoru roku 2011, kdy se vzhledem k neutěšeným podmínkám rozhodlo mnoho lékařů odejít do zahraničí, vzniklo heslo "Náš exodus, váš exitus". Pacient, zdálo se, se stával v rukou lékařů jakýmsi nedůležitým okrajovým předmětem, jehož prostřednictvím byl ovšem vydírán stát. Ze hry jakoby vystoupila kategorie lásky k této náročné profesi. A také lékařské etiky, morálky a vědomí jistého poslání. Režisér představí dva lékaře, které by jistě pro jejich renomé v zahraničí přivítali s otevřenou náručí – prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc., a plk. prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc. Přední český kardiochirurg, jenž je přednostou Kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny, a přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze však neodcházejí ani za lepšími podmínkami, ani neplánují odchod do zasloužené penze. Obtížná práce je pro ně nejdůležitějším z celé řady koníčků, a proto ani neznají vyčerpání. Ve svých rukou mají srdce a mozek a oba jsou přesvědčeni, že právě to je člověk a člověk je víc než celý vesmír. S odpovídajícím zaujetím a vysokou profesionalitou přistupují ke svému oboru a drží jej na špičce současné světové medicíny.

Napište nám