na podporu projektu „Uměním ke svobodě“. Díla L. van Beethovena hraje Pražská komorní filharmonie za řízení J. Bělohlávka. Sólista Jan Simon – klavír.
Režie R. Urban.

Počátkem prosince se uskutečnil ve Dvořákově síni pražského Rudolfina první ze série koncertů na podporu projektu "Audabiac - Uměním ke svobodě". Pražská komorní filharmonie se svým šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem a klavíristou Janem Simonem završila tímto hudebním večerem práci na kompletní nahrávce klavírních koncertů Ludwiga van Beethovena. Projekt Audabiac - Uměním ke svobodě je zaměřen na děti z dětských domovů a jeho záměrem je pokusit se zprostředkovat jim nevšední zážitky, díky nimž se podnítí jejich fantazie. Děti dávají dospělým bez rozdílu vyznání a životní filozofie smysl konání. Jsou těmi, kdo ponesou světlo života dál, a proto je povinností dospělých učinit vše proto, aby dětem byla poskytnuta možnost volby. Svobodný rozvoj duchovní dimenze je závislý především na míře fantazie. Cílem projektu "Uměním ke svobodě" je proto rozvoj fantazijního světa dětí. Beethoven byl umělcem stojícím vždy v první řadě bojovníků za lidskou svobodu. Tvůrcem který byl velmi náročný vůči svému okolí, ale neuvěřitelně tvrdý ve svých nárocích na sebe samotného. Umělcem, disponujícím obrovskou vnitřní disciplinou a vůlí bojovat s nepřízní osudu.

Aby se naplnily tyto myšlenky, k nimž se autoři projektu jednoznačně hlásí, zakoupilo česko - francouzské občanské sdružení opevněnou tvrz Audabiac, která se rozprostírá ve francouzské Provenci uprostřed nádherné přírody v místech, kde tvořil Vincent van Gogh. Cílem tohoto sdružení je zorganizovat dětem z dětských domovů měsíční prázdninové pobyty na této tvrzi. Vedle inspirace krásnou přírodou a architekturou tvrze, jejíž nejstarší část pochází ze 14. století, je snahou organizátorů zprostředkovat dětem setkání s mimořádnými uměleckými osobnostmi, které jsou ochotny se s dětmi podělit o své zážitky, zprostředkovat jim srozumitelným způsobem proces tvorby, a to nejen umělecké, ale především tvorby obecných hodnot, důležitých pro harmonický a plnohodnotný život v lidském společenství. Chce se pokusit těmto dětem vysvětlit pomocí umělecké tvorby jako modelu, že život se skládá z myšlenky a úsilí o její naplnění.

Napište nám