Koledy, vánoční písně, ale i skladby na texty Starého a Nového zákona v podání předního vokálního souboru.
Kamera J. Hruša. Režie J. Hovorka.

Vánoce, tak jak se odrážejí v koledách zapívaných C & K Vocalem, nejsou jen štědrovečerní stůl a vánoční stromek. V prosinci se koledovalo skoro celý měsíc. na svátky sv. Ambrože, sv. Lucie, na Boží hod, na sv. Štěpána na Silvestra. Tohle všechno sice upadlo v zapomnění, ale lidové písně resp. koledy nám připomínají, co se dálo za dřívějších časů. A spojitost Vánoc se slunovratem je známa dostatečně. Proto nepřekvapí, že koledy mají kořeny v pohanských dobách. Vánoce s C & K Vocalem se inspirují souborem zvyků od pohanských dob do dneška a lidovou religiózností.

Napište nám