O stejnojmenné výstavě Milana Knížáka ke konci milenia.
Připravil P. Skala.

Film dokumentuje výstavu Konec světa?, kterou NG zahájila po pětileté rekonstrukci provoz paláce Kinských na Staroměstském náměstí. Výstava reflektuje originálním způsobem téma konce tisíciletí. Toto období lze vnímat nejen jako příchod případného konce, ale především jako možnost nového začátku. Na výstavě jsou zastoupena díla mnoha významných tvůrců ze sbírek starého, moderního a současného umění. Národní galerie v Praze i z dalších muzeí, galerií a od soukromých osob. Výstava i film jsou tematicky komponovány do několika významných okruhů: Symboly smrti, Umělý život, Krize identity, Nový začátek. Ve filmu jsou zachycena mj. díla těchto tvůrců: Lucas Cranach, Jan Steen, Karel Škréta, Adolf Kosárek, Maxmilián Pirner, Albrecht Dürer, Max Švabinský, Emil Filla, Bohumil Kubišta, František Kupka, Josef Šíma, Karel Malich, Milan Knížák, Federico Díaz. Film mimo jiné velmi zajímavě postihuje vztahy mezi díly z různých uměleckých epoch.

Napište nám