J. D. Zelenka: Missa Gratias agimus tibi, J. S. Bach: Magnificat. Záznam koncertu z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.
Režie T. Šimerda.

Dílo Johanna Sebastiana Bacha dnes tvoří neodmyslitelnou součást repertoáru snad každého hudebního interpreta. Také proto velké mezinárodní festivaly, jakým je i Moravský podzim, mohou v roce 250.výročí Bachova úmrtí nabídnout posluchačům široké spektrum koncertů vynikajících umělců. V brněnské katedrále sv. Petra a Pavla vystoupil v rámci festivalu špičkový soubor COLLEGIUM MARIANUM, který se věnuje se interpretaci známých i zapomenutých barokních památek střední Evropy. Společně se slovenským vokálním tělesem VOCI FESTOSE, sólisty a pod vedením belgického dirigenta PETERA VAN HEYGHEN (foto) nastudovali dva barokní skvosty. Bachovo Magnificat D-dur (BWV 243) vzniklo na počátku jeho lipského působení. Zhudebněná pasáž Lukášova evangelia představuje Mariin chvalozpěv. Liturgický text pojal Bach moderně a uplatnil jednak koncertní, jednak ryze kantátový princip. První verzi svého Magnificat uvedl skladatel poprvé v Lipsku 25. 12. 1723. J.S. Bach si natolik vážil umění Jana Dismase Zelenky (1679-1745), že si dal opsat jeho Magnificat pro chrám sv. Tomáše v Lipsku. Jak zjišťujeme, šlo právě o Magnificat D-dur. Zelenka byl vynikající polyfonik. Působil v Drážďanech, ale udržoval styky s českými zeměmi; pro korunovaci napsal hudebně dramatické dílo Sub olea pacis et palma virtutis, námětově čerpající ze života sv. Václava. Ze středního vývojového údobí skladatelova pochází mše s názvem Missa Gratias agimus tibi (1730).

Napište nám