Jak úspěšně stárnout. Eseje F. Koukolíka. Připravil O. Reif

Metuzalém Statistiky jsou neúprosné. Přibližně čtvrtina lidí ve všech průmyslově rozvinutých zemích hyne na nějaký druh zhoubného nádoru. Nejčastější je karcinom plic, následuje karcinom kolorektální neboli karcinom tlustého střeva a konečníku. Ženy často hynou na karcinom prsu a muži na karcinom prostaty. Tyhle 4 typy nádorů tvoří ½ všech zhoubných nádorů. Ale v lidském těle je 200 druhů buněk. Nádory mohou vzniknout ze všech. Poměrně častý je karcinom žaludku, rychle přibývá maligní melanom, zhoubný nádor z pigmentových buněk. A statistiky jsou opět neúprosné. Výskyt zhoubných nádorů takhle roste s věkem. I když je možné, že v nejvyšších věkových skupinách se jejich přibývání zastavuje.

Zhoubným nádorům se poněkud nepřesně říká rakovina. Jak poznamenal pan profesor Koutecký, mohlo by se jim v tomto smyslu říkat „krabovina“. Neboť Galénovi, římskému lékaři z 2. století n. l., připomínalo šíření rakoviny prsu do kůže hrudníku klepeto mořského kraba, cancer. Do poloviny 19. století se lékaři dívali na zhoubné nádory prostým okem. A bylo zásluhou zejména německého patologa Rudolfa Virchowa a jeho školy, že do studia zhoubných nádorů zavedli optický mikroskop a jeho metody. Virchowovy postupy a klasifikace nádorů v zásadě zůstávají uchované dodnes. Byl to vědecký průlom, stejně závažný před 150 lety, jako jsou molekulární metody ve studiu zhoubných nádorů dnes. Co říkají o zhoubných nádorech?

Metuzalém Příčinou vzniku zhoubných nádorů může být cokoli, co změní chod buněčné genetické informace. Tedy chod DNA. Kousíček DNA může vypadnout, mohou se zpřeházet písmena, může se otočit celý kus řetězu. Takže, příčinou těchto změn mohou být viry, radioaktivní ozáření, bezpočetné chemikálie, a to jak ty, které vytvořila příroda, tak ty, které vytvořil člověk. Příkladem prvních je aflatoxin, příkladem druhých je např. cigaretový kouř. V principu jde o 4 skupiny regulačních genů. Skupina první říká buňkám: Množte se, nahrazujte. Skupina druhá říká buňkám: Už je toho dost, přestaňte se množit. Skupina třetí kontroluje apoptózu neboli programovaný zánik buněk, zánik těch zestárlých a opotřebených. A skupina čtvrtá, ta kontroluje opravu DNA. Jestliže se kterákoli z těchto genových skupin poškodí, může být výsledkem zhoubné bujení. Buňky pak v optickém mikroskopu vypadají jako ošklivé karikatury normy.

Nejenže zhoubné nádory trvale rostou, ale neřestně spotřebovávají energii. Ničí orgán, ve kterém vznikly, tím, že do něj vrůstají. Vytvářejí si vlastní cévy, ale zásobování je nedokonalé, takže se snadno rozpadají. Tím vznikají vředy a píštěle. Kromě toho se z nich uvolňují jednotlivé buňky nebo jejich skupiny. Krevní proud nebo lymfa je odnesou daleko. Vznikají metastatická neboli dceřiná ložiska. Ta ničí orgány, do kterých se dostala. Na zhoubný nádor umřou lidé proto, že jim spotřeboval všechnu energii, případně podlomil jejich imunitní systém, takže umřou na docela běžnou infekci. Zhoubný nádor mohl rozrušit jakýkoliv životně důležitý orgán.

Metuzalém Léčení zhoubných nádorů je známá trojnožka: operace, ozařování nebo chemoterapie. Za variantu chemoterapie lze považovat nesmírně drahou, někdy účinnou, terapii biologickou. Začnu karcinomem plic. Je stejně častý, jako je zbytečný. Postihuje obě pohlaví. Výskyt drasticky roste. Nejčastější výskyt mezi 30, 40 až 70 roky věku. Výskyt mezi 30 a 40 není nic výjimečného. Zbytečný je proto, že 4 z 5 případů jsou důsledkem kouření cigaret.

Sir Richard Doll a Richard Peto jsou světově proslulí britští epidemiologové. 50 let sledují soubor 35 tisíc britských lékařů, mužů kuřáků i nekuřáků, včetně těch, kdo kouřit přestali. Výsledky jsou naprosto jednoznačné. Pravděpodobnost úmrtí ve středním věku, to znamená mezi 35 a 69 lety, je u celoživotních kuřáků 2 až 3krát vyšší než u celoživotních nekuřáků. A naopak. Pravděpodobnost, že se dožijete vysokého věku 70 až 90 let, je u celoživotních nekuřáků až 5krát vyšší, než je u kuřáků. Přestanete-li kouřit, pravděpodobnost, že se dožijete vyššího věku, podstatně stoupne. Přestanete-li kouřit ve 30, stoupne o 10 let, přestanete-li kouřit v 50, stoupne o 6 let. Kdyby se lidem podařilo vysvětlit, že nemají kouřit, a lidé poslechli, během jedné jediné generace drasticky poklesne výskyt karcinomu hltanu, hrtanu, mandlí, průdušek, plic, slinivky břišní, močového měchýře. Poklesne počet lidí dusících se s rozedmou, poklesne počet lidí s infarktem srdce i mozku. Jediný, kdo na tabákovém kouři vydělává, jsou majitelé akcií tabákových koncernů. Všichni ostatní proděláváme, včetně nás, nekuřáků, kteří v rámci solidarity platíme velmi nákladné léčení kuřákům. Takže, chcete-li se dožít vyššího věku ve zdraví, přestaňte kouřit. Možnost, že se vám to povede, tím podstatně stoupne.

Metuzalém Jsem primářem patologie Thomayerově nemocnici. Součástí nemocnice je obrovské plicní oddělení. Léčí se tam a umírá spousta lidí s karcinomem plic. Každý den po ránu určím, kdo bude pitván. Mezi 20, 30 těly bývá ½ kuřáckých karcinomů. Zajímavé je, že to na mé laborantky a lékařky příliš nepůsobí. Jsou přesvědčeny, že kuřácký karcinom se týká vždy někoho jiného. Podělím se o zkušenost. Závislost na nikotinu vzniká velmi rychle v adolescenci. Zřejmě jsem posedlý, a tak někdy chodím do práce i o dovolené, pěšky kolem školy. Jdu kolem školy a u ní o přestávce stojí 10, 15 adolescentů, chlapců i dívek. Všichni kouří cigarety. Nevydržel jsem to a povídám jim: "Prosím, nechte toho. Zabíjí to. Je to velmi drahé a bolí to." Chvilku se na mě dívali a ve tvářích jim bylo číst, co si o mně myslí. Ano, byl jsem starý hlupák. Jeden z nich vytáhl krabičku, podíval se na ni a říká: "Tady je to taky napsané." Všichni se rozchechtali, oprávněně. Problém je, že během 20, 30 let se s některými z nich potkáme tady dole na pitevním stole. Bude to velmi drahé, nepůjde to zastavit a vy to budete platit ze svých peněz.

Kolorektální karcinom postihuje tlusté střevo a konečník. Česká republika je na jednom z prvních míst na světě. Nejčastější výskyt mezi 60 a 70. rokem, výskyt u třicátníků není nic výjimečného. Ve výskytu kolorektálního karcinomu jsou nápadné geografické rozdíly. Populace Evropy a Spojených států je postižena až 10krát častěji než populace Mexika a populace Spojených států a Evropy je postižena až 100krát častěji než populace chudých částí Afriky. Ke vzniku kolorektálního karcinomu mají statistický vztah zejména množství a složení potravy, obsah tuku v potravě, nedostatečný objem vlákniny v potravě. Ale to jsou vše statistické vztahy, nemusí to být vztahy příčinné. Zdá se, že výskyt jednoho typu karcinomu tlustého střeva omezuje užívání malých dávek aspirinu. Prevencí úmrtí na kolorektální karcinom jsou pravidelné prohlídky, zejména u starších lidí. A zvláště tam, kde se onemocnění vyskytovalo v rodinách.

Metuzalém Statistiky z USA říkají, že karcinomem prsu onemocní jedna žena z 9. A ⅓ pacientek na tuhle chorobu zemře. Naše situace se moc neliší. Rizikovým faktorem je zvláště věk. Nejčastěji se diagnóza objevuje kolem 64. roku života. Dalším rizikovým faktorem je radioaktivní ozáření. Tkáň prsu je na ně mimořádně citlivá. 3. rizikovým faktorem jsou geny. Karcinom prsu se častěji objevuje u žen, které nerodily nebo rodily 1 dítě pozdě. Dále se častěji objevuje u žen, jejichž menstruační cyklus byl příliš dlouhý. Moc brzo začal a moc pozdě skončil. Prevencí karcinomu prsu jsou pravidelné prohlídky, a zvláště mamografie.

Metuzalém Po 50 výskyt karcinomu prostaty prudce roste. Ve věku 70 až 80 roků ho má kolem 70 % mužů. Se vznikem karcinomu prostaty jsou spjaty dvě záhady. Záhada první: U části mužů je tento nádor zcela nezhoubný, sedí, nic nedělá. V 90 má tento typ nádoru snad 9 mužů z 10. Ale jeho odlišení od agresivní nemoci, která ničí a zabíjí, je velmi, velmi obtížné. Záhada druhá: Proč mají tak nízký výskyt karcinomu prostaty Asiaté? Na jednoho Číňana z Hong Kongu připadá kolem 60 Američanů. Se vznikem karcinomu souvisí snad vysoká hladina testosteronu, nepochybně geny a snad i vyšší příjem tuku. Něco musí být v prostředí. Muži, kteří se přestěhují z místa, kde byl výskyt karcinomu prostaty nízký, ho mají najednou vysoký. Úmrtnost a nemocnost na karcinom prostaty snižují pravidelné preventivní prohlídky. Samozřejmě, ta nejprostší, nejjednodušší, nejúčinnější a pravděpodobně nejnedosažitelnější se jmenuje správná životospráva. Správné množství a složení potravy. A, proboha, nekouřit! Mluvit o tom, co dnes vdechujeme ve městech při posedlosti automobilismem a v těžkém průmyslu rostoucích cenách topení snad nemá smysl.

Zbývá tedy prevence karcinomu děložního čípku u mladých žen a preventivní prohlídky. Jejich četnost by měla s věkem růst. Slyšíte dobře! Podstatný podíl zhoubných nádorů lze při včasném záchytu dobře léčit i vyléčit. Bohužel, neplatí to pro mnohé typy karcinomu plic.

Prameny:
  • Doll R, Peto R, Boreham J et al. Mortality in relation to smoking: 50 year´s observations on male british doctors. Brit Med J doi: 10.1136/bmj.38142.554479.AE
  • Epidemiologie důsledků kouření
  • Ferlay J, Parkin DM, Steliarova-Foucher E. Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 2008. Eur J Cancer 2010; 46, s. 765–781
Stopáž15 minut
Rok výroby 2011
 P ST