Dokumentární film o osudech lidí, kterým pomohlo občanské sdružení Anima.

Největším nebezpečím pro děti z rodin, kde je závislost, je to, že v tom budou pokračovat i ony - to je citace psychoterapeuta z občanského sdružení Anima. Toto sdružení se zabývá péčí o rodiny se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách. Poskytují pomoc rodinám i jejím jednotlivým členům formou rodinné, skupinové i individuální terapie. Velmi důležitá je psychologická pomoc dětem z těchto rodin, právě proto, aby neopakovaly chyby svých rodičů a hlavně aby nebyly na svá trápení samy. V dokumentárním filmu vám představíme osudy několika klientů tohoto zařízení. Jejich tváře z pochopitelných důvodů zůstanou skryté, ale to neubírá nic na upřímnosti a otevřenosti jejich výpovědí. Neznám místo, kde by se víc pomohlo dětem a celé rodině - to je věta jedné z hrdinek našeho filmu,která vypovídá o tom, jak je důležitá existence tohoto sdružení.

Napište nám