Jaroslav Krček: Ten, který jest

Oratorium inspirované kristologií Rudolfa Steinera o třech částech: Z kamení chléb, Kázání na hoře a Slovo. Účinkují: R. Janál a E. Adlerová – zpěv, A. Strejček – recitace a Pražský filharmonický sbor, sbormistr L. Vasilek. Hraje Plzeňská filharmonie, diriguje J. Krček. Průvodní slovo J. Novotná. Režie T. Šimerda

V roce 2011 slaví celý svět pod záštitou Evropské unie 150. výročí narození Rudolfa Steinera. V mnoha zemích např. v Německu, Švýcarsku, v České republice, v Rakousku, Finsku, Francii, Anglii, Itálii, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, Belgii, USA a dokonce i na Filipínách a v Indii se konají přednášky, konference, prezentace knih, koncerty, představení a výstavy.

Rudolf Steiner (narozen 25. února 1861, zemřel 30. března 1925) byl rakouský filosof, literární kritik, pedagog, umělec, dramatik, sociální myslitel, esoterik. Byl zakladatelem antroposofie, waldorfského školství, biodynamického zemědělství, antroposofického lékařství a nové umělecké formy – eurytmie.

Během svého života Steiner neustále zdůrazňoval duchovní jednotu všeho lidstva a ostře kritizoval rasové předsudky. Zformuloval názor, kde individuální povaha jednotlivce stojí výše než jakákoliv rasová, etnická, národní či náboženská příslušnost.

Dílo tohoto myslitele inspirovalo skladatele Jaroslava Krčka k vytvoření oratoria, jehož premiéra se konala 6. března 2011 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Stopáž90 minut
Rok výroby 2009
 P ST
ŽánrHudba