Svět hradů a hradišť neustále přitahuje lidskou pozornost. Navštivme významné, méně zachovalé i mizející hrady, ale i místa, ze kterých již středověká sídla zmizela. Podívejme se v unikátních animacích, jak některá z nich vypadala v dobách své největší slávy. Druhá řada úspěšného cyklu. Režie M. Polák

Obsah dílu

Přehrát vše

Přestože je Rabí nejmohutnější zříceninou českého hradu, jeho vznik je dodnes obestřen mlhou tajemství a spekulací. Velhartice začal budovat Bohumil z Budětic na přelomu třináctého a čtrnáctého století a v jeho díle pak pokračovali otec a syn Buškové z Velhartic, jedny z nejproslulejších postav družiny krále a císaře Karla IV. Prácheň byla župním hradem, na němž sídlívali knížecí úředníci, kteří řídili správu kraje a vykonávali funkci popravců. Jen několik zdí, náznaky bývalých příkopů i valů a dobře patrná původní dispozice hradu zbyly z rodového sídla pánů z Budětic. Kašovice se řadí mezi nejkvalitnější sídla své doby a určitá tajuplnost místa, kde stojí, přímo láká k jeho návštěvě. Zavlekovská tvrz je turisticky atraktivní a její romantická dostavba, která se velmi ohleduplně zachovala k původní stavbě, jí dodala na monumentálnosti a malebnosti. Malý horažďovický hrad byl zbudován spolu s opevněním města okolo roku 1279. Jeho dispozice představuje hrad s útočnou věží, který je v úpravě pro potřeby městské obrany ojedinělý. V krajině zaniklých hradů se pokusíme vypátrat, kde stávaly Petrovice a Hrad pod Hrnčířem.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 P ST HD
ŽánrDokument