Za pověstmi a zázraky opředenými prameny a studánkami v okolí středočeské Peruce (2011). Režie J. Semschová

Naše první výprava směřuje do Peruce a jejího okolí. Jsou zde hned dvě studánky, úzce související s našimi dějinami. Dá se dokonce říct, že se záchranou naší vlasti. Boženina studánka v Peruci a Královka v Líském nedaleko Třebíze. Ale podíváme se i ke studánkám dalším. Například ke studánce V lázních v Débeřském údolí, ke které se váže pověst o veliké lásce, zradě a zločinech. Dále ke studánkám v Klobukách. Jedna z nich má prý vazbu k nedalekému menhiru a druhá k zázraku, který se udál teprve nedávno. Zamíříme i do Panenského Týnce s impozantním nedostavěným středověkým chrámem, kde budeme hledat studánku, která umí léčit choroby hrdla.

Stopáž20 minut
Rok výroby 2011
 ST AD