Anketa o pražském veřejném prostoru

Během října roku 2011 jste mohli hlasovat pro místo v Praze, které si zaslouží proměnit, a ovlivnit tak veřejný prostor současně s obsahem posledního dílu dokumentu proStory. Pomoci vám mohly odpovědi architektů, kteří zareagovali na náš dotaz, kde by bylo zásahu třeba. Anketa byla 31. října 2011 o půlnoci ukončena.

Velmi děkujeme všem, kteří hlasovali!

Kupodivu někomu stálo za to, aby věnoval svůj čas naprogramování hlasovacího robota, který stihl od 28. října až do poslední chvíle, do půlnoci 31. října, „naklikat“ pro Branické náměstí 2311 hlasů. Tyto hlasy jsme odečetli.

Čtyři místa s nejvyšším počtem hlasů najdou své architekty a autory, kteří se věnují intervencím do veřejného prostoru – ti mají měsíc na to přijít s nápadem, myšlenkou, malou realizací, akcí ve veřejném prostoru nebo čímkoli dalším, co může obohatit diskusi o veřejném prostoru a upozornit na tuto problematiku. Závěrečný díl cyklu proStory, kde uvidíte jak a proč autoři na tato místa zareagovali, se bude vysílat během vánočních svátků, další podrobnosti sledujte na těchto stránkách.

Mapa
Mapa
Mapa
Mapa

Další anketní odpovědi, které získaly nižší počet hlasů

Mapa
Mapa
Mapa
Mapa
Mapa
Mapa
Mapa

Další anketní odpovědi, které jsme do hlasování nezařadili

Jan Šépka, Šépka architekti (dříve HŠH architekti)

„Praha nepotřebuje řešit malé problémy, v Praze je zapotřebí řešit to podstatné, jako je rozvoj celého města, tedy vize, kam se má město ubírat a s tím související urbanistické prostory. Nejpalčivější otázky související s veřejným prostorem představuje doprava.

Co s magistrálou, která rozdělila město na dvě části a tím postavila i několik významných staveb, jako je například Národní muzeum, do izolované polohy? Jak řešit vyústění a napojení vnitřního městského okruhu v místech, kde je návaznost na stávající městskou strukturu? Tady mám na mysli především lokalitu na Smíchově u Plzeňské ulice a ve Střešovicích u Patočkovy. Za pár let nás čeká řešit několik podobných míst při vyústění tunelu Blanka. To jsou podle mého názoru otázky, kterým by se měla dát prvořadá důležitost.

Historické jádro města je hotovo a s většími i menšími nedostatky si poradí samo.“

Martin Rajniš a atelier e-MRAK

Martin Rajniš nabízí místo zadání rovnou tři řešení, proto jeho odpověď uvádíme také bez možnosti hlasování.

Pěší promenáda od Umprumky k Národnímu divadlu

„Propojit kusy náplavky tak, aby se lidi v klidu a těsně u řeky mohli procházet, korzovat, sedět a vnímat Prahu a Vltavu.“

Obnova Žofínské plovárny

Klikněte pro větší obrázek „Plovárna u Žofínského ostrova – plovoucí existovala tuším do roku 1956, protože jsem bydlel vedle, tak jsem ji měl moc rád a ve Vídni i v Kodani jsem viděl moderní plovoucí kavárny v centru města, který jsou bezvadný. Bylo by fajn ji udělat tak, aby to nebyl komerční podnik, ale akce Prahy pro pražský lid, Smíchováky, Malostraňáky a lidi ze Starého a Nového města. Pozor – plave se v čistý vodě, kus týdle plovárny by se dal vytahovat ke špičce Střeleckého ostrova a dělat na něm divadlo, hry a vodní slavnosti.“

Transborder mezi ostrovy

„Transborderem propojit Žofín se špičkou Střeleckého ostrova a Dětského ostrova a z oblasti před jižní stranou Národního divadla se dostávat pro pěší a cyklisty k patě Petřína.“