Pražské studio Projektil se proslavilo zejména originálními a oceňovanými realizacemi univerzitní knihovny v Hradci Králové a budovou Národní technické knihovny v Praze. Do jejich portfolia ale patří i řada dalších staveb a participací ve veřejném prostoru, jakož i obytné domy (2011). Režie V. Janeček

Mezi nepřehlédnutelné stavby z dílny studia Projektil patří olomoucký dům ekologické výchovy Sluňákov, který zároveň patří k jedněm z prvních velkých staveb v ČR, které zohlednili energetickou nenáročnost a ekologický provoz. Mimo něj se film věnuje Národní technické knihovně v Praze včetně průhledu do fáze její výstavby a na okraj nahlédneme také do vlastního ateliéru Projektil, který vznikl jako originální vestavba do jednoho ze smíchovských dvorků. Architekti Projektilu se vyznačují tím, že k práci na svých projektech zvou vždy již od počátku další umělce a technology jiných oborů a tato otevřenost pracovního procesu je – byť v jiné rovině – rovněž jednou z charakteristik koncových staveb.

Vít Janeček
scénář a režie

Vít Janeček

„Rozhodl jsem se pracovat s architekty ve filmu tak trochu jako s hudební skupinou, která je na scéně neustále spolu, ať už zní kytarové sólo nebo ambientní pasáž pro všechny nástroje. Je zde tedy méně spontánních situací mezi architekty a dalšími lidmi v natáčených prostředích (byť za klíčovou považuji scénu kdy děti, pobývající na Sluňákově, kladou architektům řadu otázek), ale přesto věřím, že zvolená stylizace umožnila dosáhnout většího prostoru pro přesnější zformulování (stejně jen části) toho, co je třeba říct, aniž by celek ztratil svoji živost.“ Poznámky režiséra


Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST HD
ŽánrDokument