Osudy několika potomků české šlechty po restituci majetku.
Připravil V. Olmer.

Režisér Vít Olmer natočil v roce 1966 dokumentární film (Občané s erbem) o životě několika potomků šlechtických rodů. Tenkrát, v době socialismu, zastávali různá občanská zaměstnání, která jim režim povolil. Po více než 30 letech se režisér vrátil k tomuto tématu. Navštívil některé protagonisty svého prvého filmu a další šlechtice, kteří v nových společenských poměrech už na svých majetcích pokračují či přesněji - snaží se pokračovat - v rodové tradici. V pořadu se se svými životními osudy a pracovními starostmi či plány svěřují: Adam hrabě Bubna, Diana hraběnka Sternbergová, Josef hrabě Kinský, Mathilda hraběnka Nostitzová, Děpold hrabě Czernin, Tomáš hrabě Kolowrat a Jiří rytíř Stránský.

Napište nám