Po stopách hornické historie s Václavem Cílkem

Na Příbramsku bylo už dávnými prospektory odhaleno zrudnění, ale teprve v koncem 16. století se objevily první pokusy o těžbu stříbra, ovšem s ne příliš valnými výsledky. Skutečný rozvoj hornictví přinesla až druhá polovina 18. století.

V dole Vojtěch nás Václav Cílek provede podzemím. Seznámí nás s historickým parním strojem, který od poloviny devatenáctého století pracoval až do šedesátých let dvacátého století. Na této šachtě bylo v 19. století dosaženo hloubky dolu 1000 metrů, a byla to velká sláva, i za účasti císaře. Kromě stříbra, olova a dalších rud uvidíme i uranovou rudu, která způsobila další boom těžby na Příbramsku.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 ST 4:3