MS ve florbalu 2010 Finsko

Záznam finálového utkání