Přišli sem snad před tisíci lety. Kapitoly z dávnější i nedávné historie.
Režie J. Bařinka.

Po staletí žili na Moravě a ve Slezsku vedle sebe Češi, Židé a Němci. Jejich vztahy byly plné vzájemného ovlivňování a obohacování. Historické soužití ukončila druhá světová válka, která přetrhala vzájemné vztahy a nejtragičtěji dolehla právě na Židy. Dokumentární pořad vznikal souběžně s přípravou rozsáhlé výstavy "Židovská Morava, Slezsko, židovské Brno". Divák v něm najde řadu autentických výpovědí pamětníků, z nichž mnozí dnes již na Moravě a ve Slezsku nežijí.

Napište nám