Přímý přenos z Pražské Lorety je věnován společnosti DUHA. Účinkují: T. Fischerová, M. Kubišová, J. Kačer, J. Hošek, D. Weiss Hošková, I. Ženatý, E. Urbanová, J. Tůma, Pěvecké trio Makabara, J. Hosprová, K. Englichová, Pražský komorní sbor a Pražské dechové okteto. Režie A. Rezek

Třetí Adventní koncert vysílaný přímým přenosem z Pražské Lorety je věnován občanskému sdružení Společnost DUHA, které se zabývá integrací osob s mentálním postižením. V příštím roce oslaví už 20 let své existence. Poskytují chráněné bydlení dospělým mentálně a kombinovaně postiženým klientům v 15 chráněných bytech, které jsou rozmístněny po celé Praze. Dále provozují Centrum denních služeb pro mentálně znevýhodněné klienty, kde rozvíjí a udržují jejich dovednosti, sociální kontakty, návyky a zájmy tak, aby se mohli co nejlépe zapojit do běžného života. Dary našich diváků, opět po dramatickém zkrácení dotací od MPSV, potřebují na provoz. Jinak by museli v příštím roce významně omezit své služby. V pořadu účinkují: T. Fischerová, M. Kubišová, J. Kačer, J. Hošek, J. Hošková, I. Ženatý, E. Urbanová, J. Tůma, Pěvecké trio Makabara, J. Hosprová, K. Englichová, Pražský komorní sbor, Pražské dechové okteto. Režie A. Rezek.

Stopáž57 minut
Rok výroby 2011
 L
ŽánrHudba