Přímý přenos z chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně je věnován obecně prospěšné společnosti Raná péče EDA. Účinkují: T. Fischerová, M. Kubišová, J. Kačer, komorní orchestr Quattro, Schola Gregoriana Pragensis, K. Chroboková, Collegium pražských trubačů, J. Boušková, R. Baborák a Dětský sbor Radost. Režie A. Rezek

Poslední, čtvrtý Adventní koncert, vysílaný přímým přenosem z Chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně je věnován obecně prospěšné společnosti Raná péče EDA. Tato společnost před nedávnem změnila název, původně se jmenovala Středisko pro ranou péči. Činnost této organizace je však už dvacet let stejná, poskytují terénní služby rodinám, kde se narodí dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením a to již od jeho narození. Mezi jejich další činnosti patří doprovázení klientů, psychoterapeutické služby, sociální poradenství, půjčovna speciálních hraček, pomůcek a literatury, ambulantní služby v oblasti stimulace a vyšetření zraku, setkávání takto postižených rodin, semináře. V současné době poskytují své služby 163 rodinám, ale zájem je daleko větší. Dotace dostali pouze ve výši jedné třetiny svých nákladů a peníze od našich diváků potřebují na to, aby pokryli v příštím roce služby alespoň v současném rozsahu. V pořadu účinkují: T. Fischerová, M. Kubišová, J. Kačer, komorní orchestr Quattro, Schola Gregoriana Pragensis, K. Chroboková, Collegium pražských trubačů, J. Boušková, R. Baborák a Dětský sbor Radost. Režie A. Rezek.

Stopáž57 minut
Rok výroby 2011
 L
ŽánrHudba