Nominačním večerem výročních filmových cen za rok 2010 provázejí Marek Daniel a Jakub Žáček

Česká filmová a televizní akademie bude za rok 2010 vybírat z 21 celovečerního filmu (hrané, animované i kombinované) a z 15 celovečerních dokumentárních filmů. Již nyní se hovoří o tom, že se v nominacích objeví patrně filmy zastoupené všemi generacemi filmařů. Zlatou éru 60. let by mohl se svým novým opusem Habermannův mlýn zastupovat Juraj Herz, střední generaci filmařů polistopadové generace pak například Jan Svěrák s filmem Kuky se vrací nebo Ondřej Trojan s Občanským průkazem. Nejmladším z nich je Radim Špaček, do jehož snímku Pouta se také vkládají velká očekávání v kontextu udílení výročních filmových cen. Dokumentární filmy mají horkého favorita v Katce režisérky Heleny Třeštíkové, ale akademiky může strhnout i Drnovické Catenaccio Radima Procházky, případně snímky nastupující dokumentaristické generace tvůrců.

Napište nám