Televizní adaptace oblíbeného románu anglického spisovatele Charlese Dickense, v němž malý sirotek, navzdory tomu, že v životě nepoznal nic než hlad a kruté zacházení, nikdy neztratí víru v lidskou dobrotu…
Režie: František Laurin. Scénář: Zdeněk Štěpánek, František Laurin. Hrají: Pavel Zejfart, Ota Sklenčka, František Holar, Miloš Nedbal a další.

Televizní zpracování stejnojmenného románu Charlese Dickense zachycuje osudy malého Olivera (J. Zeifert), a to od života mezi rakváři, přes pobyt u zloděje Fagina (O. Sklenčka) až po osudnou spoluúčast na krádeži, která pro Olivera naštěstí dobře dopadne. Ale krátké údobí krásného života u dobrodince Brownlowa (M. Nedbal) končí únosem chlapce zpět do londýnského podsvětí, kde je donucen k účasti na nové loupeži. Ta se ale díky Oliverovi zlodějské bandě nepovede a chlapcova osudu se ujímá opět Brownlow...

Napište nám