Portrét jedné z nejvýraznějších osobností mezi hudbou, divadlem a literaturou šedesátých let v Brně v dokumentu Jakuba Kořínka.

Josef Berg byl umělcem mnoha žánrů. Jeho tvůrčí osobnost se stala legendami opředeným fenoménem brněnské avantgardy. Přestože si jej většina pamětníků i kulturních zasvěcenců pamatuje jako hudebního skladatele a spolutvůrce výrazné epochy brněnské hudební historie, nový dokument Anny Babjárové a Jakuba Kořínka v Bergovi nachází především osamělého snílka s neobvyklým literárním rukopisem, nehraného dramatika, tajného básníka, lokálního fejetonistu a ostýchavého performera.

Osou dokumentu je jeho podivuhodná skladba s názvem Snění, jejíž nastudování sledujeme od začátku až do konce. I když byl Berg autorem velkého množství skladeb, těch vyzralých nebylo mnoho. A přesto je stále čtyřicet let po své smrti přítomen v brněnském kulturním životě. Nejvíce se otiskl jeho charakteristický rukopis do jevištních děl, zejména komorních oper, které provokovaly, bavily a dokonce anticipovaly vývoj kultury v následujících dekádách. V průběhu měsíce března 2012, v době jeho 85. výročí jeho narození, považujeme za nutné provést pokus o portrét Bergovy osobnosti v její celé šíři.

Napište nám