Chebsko nejsou jen trpaslíci na tržnicích, ale i nádherné hrázděné domy (2011). Vesnicí, která má malované nejen okenice, ale i desky stolů, vás provede Lumír Tuček

Doubrava leží v mírně zvlněné, dnes jen řídce osídlené krajině v jihovýchodní části chebské kotliny, nedaleko státní hranice s Německem. Představuje unikátní soubor chebské lidové architektury. V severozápadní řadě usedlostí se dochovalo 6 uzavřených čtyřbokých dvorců, dosud s vysokým podílem hrázděných staveb z 18. a 19. století. V rámci jednotlivých dvorců je zastoupena i mladší zděná zástavba z druhé poloviny 19. a počátku 20. století.

Doubrava byla pro své jedinečné kvality vytipována již v minulosti jako potenciální památková rezervace, tou byla ovšem vyhlášena až roku 1995. Několik staveb od té doby prošlo příkladnou regenerací, která celkovou atraktivitu vesnice ještě podtrhla.

Stopáž19 minut
Rok výroby 2011
 ST AD
ŽánrDokument