Televizní inscenace Jana Trefulky, o vztahu ženy a muže, s fiktivní detektivní zápletkou.
Režie: Zdeněk Kaloč. Scénář: Jan Trefulka. Hrají: Miloš Hájek, Josef Karlík, Vlasta Peterková a Helena Trýbová.

Televizní inscenace Jana Trefulky je zvláštní téměř detektivní příběh muže a ženy. Fiktivní zápletka je objasněna zvolna, teprve až v závěru příběhu. Projevuje se tu zřetelně vliv absurdního dramatu. Pestrý je také autorův osobitý jazyk, nenápadně střídá styly od lidové jadrnosti až k vysloveně básnickému vyjádření. A stejně volně nakládá s časem. Zároveň autor prozrazuje svůj společensko-kritický pohled, skrze jemně zašifrovanou symboliku a nepoplatnost dobovým tendencím.

Režie: Zdeněk Kaloč. Scénář: Jan Trefulka. Hrají: Miloš Hájek, Josef Karlík, Vlasta Peterková a Helena Trýbová.

Napište nám