Televizní inscenace Jana Trefulky, o vztahu ženy a muže, s fiktivní detektivní zápletkou (1969). Hrají: H. Trýbová, J. Karlík, V. Peterková a další. Kamera M. Duda. Režie Z. Kaloč

Televizní inscenace Jana Trefulky je zvláštní téměř detektivní příběh muže a ženy. Fiktivní zápletka je objasněna zvolna, teprve až v závěru příběhu. Projevuje se tu zřetelně vliv absurdního dramatu. Pestrý je také autorův osobitý jazyk, nenápadně střídá styly od lidové jadrnosti až k vysloveně básnickému vyjádření. A stejně volně nakládá s časem. Zároveň autor prozrazuje svůj společensko-kritický pohled, skrze jemně zašifrovanou symboliku a nepoplatnost dobovým tendencím.

Napište nám