Na cestu do Santiaga de Compostela se vydávají lidé z různých důvodů, ale vždy poznávají hlouběji sami sebe.

Podle knihy lékaře a evangelíka Zdeňka Susy natočila dokumentaristka Angelika Hanauerová cestopisný snímek, který se věnuje pouti do Santiaga de Compostela. Mapuje nejen průběh pouti, která je zásadní událostí v životě každého věřícího, ale také individuální motivace poutníků z celého světa, kteří se na ni vydali, nebo ji již absolvovali. Jednotlivá zastavení i etapy pouti, která je dlouhá nejméně sto kilometrů a je možné ji absolvovat z různých výchozích bodů, jsou představovány nejen z pohledu jejich náročnosti, ale především duchovní hodnoty pro poutníka. Cesta na toto posvátné místo přináší poutníkům nejen silný duchovní prožitek, ale vede především k poznání vlastní víry i sebe samotného.

Napište nám