Přímý přenos koncertu věnovaného všem, kteří se účastní Tříkrálové sbírky

I v letošním roce se rozzáří Betlémská hvězda a nad dveřmi tisíců rodin se objeví písmena symbolizující návštěvu koledníků Tříkrálové sbírky. I letos se Charita České republiky ve spolupráci s Českou televizí rozhodla poděkovat všem dárcům i koledníkům prostřednictvím koncertu v Městském divadle Brno. Během podvečerního setkání vystoupí skupina Mako Mako, zazní hlas Evy Pilarové, Terezy Kerndlové a Ladislava Kerndla. Ze Slovenska přijede Miro Šmajda, zazpívá i dětský sbor Bobci. Moderátory večera budou Martina Kociánová a Jan Čenský.

O tom, jak byly použity prostředky z loňské Tříkrálové sbírky, se dozvíme nejen přímo na jevišti z rozhovorů s pracovníky charitních zařízení, ale i ze tří reportáží. První nás zavede na daleké Haiti, kde působila humanitární mise organizovaná olomouckou arcidiézní charitou. V Plzni navštívíme Domov sv. Františka pro lidi v nouzi, který byl svědkem složitého osudu se šťastným koncem – charitní svatbou. V Ledči nad Sázavou provozuje oblastní charita Denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením. Zájemců je mnoho a podmínky skromné, proto by chtěli z Tříkrálové sbírky vybudovat nový stacionář.

Napište nám