Pátrání po bájných dolech ze Starého zákona. Britský dokument

Král Šalomoun, syn Davidův, panovník prvního izraelského království a stavitel prvního jeruzalémského chrámu. Podle bible byl nejen nejmoudřejší, ale také nejbohatší ze všech králů. Kde však ke svému bohatství přišel? Legendy vyprávějí o dolech na zlato a na měď. V jordánské poušti před časem byly nalezeny třicet metrů hluboké důlní šachty, vysekané do skalního podloží a zbytky po starověké tavbě rud. Bible se kromě Šalomounova obrovského bohatství zmiňuje i o jeho stavitelských zásluhách. V Jeruzalémě postavil slavný Šalomounův chrám, ve kterém byla uložena Archa úmluvy. Jednalo se o duchovní centrum nově sjednoceného izraelského království. O tři tisíce let později je Šalomoun uctíván třemi náboženstvími Svaté země. Židé ho milují jako stavitele prvního chrámu. Pro křesťany je nejmoudřejším ze všech starozákonních králů. A muslimové ho uctívají jako jednoho ze svých největších proroků – Sulejmana.

Napište nám