Dokážete víc

Cyklus krátkých dokumentů představujících zajímavé projekty, které získaly podporu z evropských fondů