Malíř Dino Čečo, autor unikátní metody pro nevidomé malíře, podstupuje týdenní terapii tmou, aby se co nejvíc přiblížil pocitům svých slepých žáků

Malíř Dino Čečo je kromě své tvorby znám také jako autor výtvarné techniky, která umožňuje nevidomým ztvárnit jejich představy o světě. Později svou protlačovanou techniku vyvinul až k zhmotnění malby, které umožňuje nevidomým malířům své obrazy vystavovat a ostatním nevidomým je hmatem prohlížet. Haptickou metodou Dino Čečo ve svém úsilí přiblížit se světu nevidomých neskončil. Aby mu ještě více porozuměl a zároveň nalezl nové inspirační zdroje i pro vlastní tvorbu, podstoupil terapii tmou, kdy po dobu sedmi dnů sám trávil čas v naprosté tmě a přitom nakreslil ke stovce obrazů. Výsledkem jsou nejen zajímavé artefakty, ale i poznání, že vyjadřování se kresbou a malbou nemusí vycházet jen z toho, co bezprostředně vidíme, ale ukazuje zároveň to, co obsahuje naše duše.

Napište nám