Měl je rád Charles Chaplin, Federico Fellini i Jan Werich. Povzbuzují, těší, jiskří nápady, promlouvají od srdce k srdci. Francouzský dokument

Filmy Charlese Chaplina Světla ramp a Cirkus nám připomenou vztah filmu a klauna, komika s mimem. Závažný byl televizní film Federica Felliniho Klaunu, uváděný v klubových kinech. Klasickou vizáž klauna, tak jak ji známe z dětství z cirkusů, už jako dospělí nepovažujeme za příliš zajímavou, natož zábavnou. Ukazuje se, že pokud chtějí klauni zachovat holou existenci a nebýt pouze jakousi druhořadou zábavou jen pro děti, musí dojít ke změně jejich přístupu. Toto nové moderní chápání klauna u nás minimálně v cirkusech není příliš známé. Ovšem mimo cirkusová pódia bychom samozřejmě našli velmi schopné a zajímavé klauny.

Napište nám