Více než šedesát let zůstávaly v moskevských archivech ukryty desetitisíce dopisů, které občané III. říše psali svému Vůdci. Německý dokument

Milý strýčku Hitlere! Milovaný Vůdce! Vážený Vůdce a Říšský kancléři! Tak začínaly desetitisíce dopisů Adolfu Hitlerovi, které našla Rudá armáda na konci 2. světové války v troskách Nového říšského kancléřství v Berlíně. Šedesát let ležely v jednom moskevském archivu, než byly zpřístupněny. Jsou kuriózním svědectvím o nadějích a představách, které mnozí Němci do osoby „Vůdce“ vkládali. V průběhu času tak zachycují proměňující se náladu společnosti v nacistickém Německu v letech 1933–1945.

Napište nám