Jejich národy rozdělila nevýslovná krutost. Dokáže je soucit opět spojit? Kanadské drama.
Hrají: T. Nardi, T. Webber, T. Runyan, B. Fletcher a další. Režie Davor Marjanovic

Bosenský muslim Achmed uprchl se svojí rodinou z válkou sužovaného domova do Kanady a nyní žije ve Vancouveru. Jeho život je ale velmi neradostný: následkem hrůzného zážitku jeho žena zešílela a dospívající syn má problémy se studiem i sám se sebou. Achmed se každé ráno vroucně modlí k Alláhovi, aby mu seslal anděla, který by jeho bližní i jeho samého vyvedl z utrpení. Jednoho dne se vinou nehody jeho cesty zkříží s krajanem Džordžem, který se v nové domovině aklimatizoval podstatně lépe, je velmi vstřícný a plný ochoty pomoci. Bohužel ale vyjde najevo, že Džordže je Srb a tedy příslušník národa, který způsobil tragédii Achmedovy rodiny.

Psychologické drama z roku 1999 se sugestivní formou dotýká bohužel stále aktuálnějšího problému nenávisti mezi národnostními menšinami, o které už přitom žádná z obou stran neví, kdy a proč vlastně vznikla, které je ale nutno přinášet stále nové a zbytečné oběti. Zároveň ale skrývá i pozitivní poselství o lidské vůli a schopnosti překonat stíny minulosti a pokusit se začít žít znovu a jinak. Představitel Achmeda Tony Nardi byl za svůj výkon oceněn výroční kanadskou filmovou cenou Genie.

Hrají: T. Nardi, T. Webber, T. Runyan, B. Fletcher a další. Režie Davor Marjanovic

Napište nám