O tvorbě malíře.
Režie K. Jureček.

O tvorbě malíře.

Napište nám